TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan phối hợp (nếu có): sở- ngành liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:. | Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt cấp I công trình di tích lịch sử văn hoá công trình tượng đài quảng cáo tranh hoành tráng những công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan phối hợp nếu có sở- ngành liên quan Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy phép xây dựng đồng Thông tư số 97 2006 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước 1. Bước 1 2. Bước 2 3. Bước 3 Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm Địa chỉ 177 Lý Chính Thắng quận 3 Thời gian sáng từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu . Khi nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì giao biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm. Hồ sơ Thành phần hồ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.