TAILIEUCHUNG - CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009

Nội dung kiến thức 1. Dao động cơ (7 câu) - Dao động điều hòa - Con lắc lò xo - Con lắc đơn - Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn - Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức - Hiện tượng cộng hưởng - Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen. - Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn. 2. Sóng cơ (4 câu) - Đại cương về sóng, sự truyền sóng - Sóng âm. | CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH CĐ 2009 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH CĐ I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu Nội dung kiến thức 1. Dao động cơ 7 câu - Dao động điều hòa - Con lắc lò xo - Con lắc đơn - Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn - Dao động tắt dần dao động duy trì dao động cưỡng bức - Hiện tượng cộng hưởng - Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen. - Thực hành Chu kì dao động của con lắc đơn. 2. Sóng cơ 4 câu - Đại cương về sóng sự truyền sóng - Sóng âm - Giao thoa sóng - Phản xạ sóng. Sóng dừng 3. Dòng điện xoay chiều 9 câu - Đại cương về dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R L C và R L C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện. - Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất - Máy biến áp. Truyền tải điên năng. - Máy phát điện xoay chiều - Động cơ không đồng bộ ba pha - Thực hành Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp. 4. Dao động và sóng điện từ 4 câu - Dao động điện từ - Mạch dao động LC - Điện từ trường - Sóng điện từ - Truyền thông thông tin liên lạc bằng sóng điện từ. 5. Sóng ánh sáng 5 câu - Tán sắc ánh sáng. - Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng. 1 - Bước sóng và màu sắc ánh sáng - Các loại quang phổ - Tia hồng ngoại tia tử ngoại tia X - Thang sóng điện từ. - Thực hành xác định bước sóng ánh sáng. 6. Lượng tử ánh sáng 6 câu - Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng - Hiện tượng quang điện trong - Quang điện trở. Pin quang điện - Hiện tượng quang - phát quang - Sơ lược về laze - Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô 7. Hạt nhân nguyên tử 5 câu - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân. Độ hụt khối. Lực hạt nhân - Năng lượng liên kết năng lượng liên kết riêng - Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng - Phóng xạ - Phản ứng hạt nhân - Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch Từ vi mô đến vĩ mô - Các hạt sơ cấp - Hệ mặt trời. Các sao và thiên hà. II. PHẦN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT