TAILIEUCHUNG - DDE (Dynamic Data Exchange)

DDE (Dynamic Data Exchange) : là giao thức kết nối thiết kế bởi Microsoft cho phép những ứng dụng trong môi trường Windows gửi hay nhận dữ liệu qua lại | DDE Dynamic Data Exchange là giao thức kết nối thiết kế bởi Microsoft cho phép những ứng dụng trong môi trường Windows gởi hay nhận dữ liệu qua lại. Nó bổ sung một mối quan hệ server - client giữa hai ứng dụng đang chạy. Ứng dụng server cung cấp dữ liệu và chấp nhận những yêu cầu của những ứng dụng khác client . FastDDE cung cấp một phương tiện cho việc gom tất cả những DDE message của Wonderware vào một DDE message duy nhất của Microsoft. Việc gom những message này phát huy được tính hiệu quả và hiệu suất cao bằng việc giảm số lượng tổng cộng của những trao đổi DDE được yêu cầu giữa một server và một client. NetDDE mở rộng chuẩn Windows DDE để có thể hoạt động qua mạng nội bộ hoặc thông qua các cổng nối tiếp. NetDDE phải được cài trên tất cả các máy tính trong mạng mà dữ liệu DDE cần trao đổi. SuiteLink là giao thức dựa trên nền tảng TCP IP. SuiteLink được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu trong công nghiệp như là việc bảo quản dữ liệu tốc độ truyền nhanh và dễ kiểm tra sự cố truyền dữ liệu. SuiteLink không phải là sự thay thế cho DDE hay NetDDE. Mỗi kết nối giữa client và server dựa vào tình trạng của mạng. SuiteLink được thiết kế đặc biệt cho những ứng dụng tốc độ cao và cung cấp những đặc tính sau - Những loại dữ liệu phù hợp có thể được giữ giữa những ứng dụng bất chấp những ứng dụng này đang chạy trên một máy tính hay trên nhiều máy trong một mạng. - Giao thức truyền trong mạng là TCP IP sử dụng chuẩn giao tiếp của Microsoft là Winsock. OPC Những bổ sung của OPC cho Wonderware FactorySuite bao gồm hai phần - Wonderware OPCLink Server là Server giao tiếp giữa những ứng dụng SuiteLink DDE với OPC Server theo chuẩn OPC. - Wonderware OPC Browse được sử dụng bởi WindowMaker để quan sát những OPC Server đã được đăng ký trong một mạng và có thể tự động tạo ra những InTouch tag kết nối đến những OPC item. Để OPC Browse thấy được một OPC Sevrer thì OPC Server đó phải được đăng ký ở trên máy đó. OPCLink Wonderware cung cấp khá nhiều các I O Server của các hãng sản xuất

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT