TAILIEUCHUNG - Đăng ký giám hộ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh không quá 10 ngày Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đăng ký giám hộ: đồng Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND. Kết. | Đăng ký giám hộ Thông tin Lĩnh vực thống kê Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC UBND cấp xã Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc trường hợp cần xác minh không quá 10 ngày Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đăng ký giám hộ đồng Quyết định số 39 2008 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người đi đăng ký giám hộ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 1- Bước 1 . . . . . quả thuộc UBND cấp xã đe mua mâu Giấy cử người giám hộ. Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mâu Giấy cử người giám hộ công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 2. Bước 2 quả thuộc UBND cấp xã Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dân để hoàn chỉnh. 3. Bước 3 Đến ngày trả kết quả theo biên nhận công dân đến bộ phận tiếp Tên bước Mô tả bước nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy cử người giám hộ theo mẫu 2. - Xuất trình chứng minh nhân dân hộ khẩu xác định nơi cư trú . Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy cử người giám hộ Quyết định số 01 2006 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.