TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp về “Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá”

Trong nền kinh tế thị tường bất cứ một tổ chức kinh doanh nào muốn tồn tại và phát triển được đòi hỏi phải có một phương thức kinh doanh phù hợp, trong đó hoạt động tài chính là hoạt động quan trọng nhất, đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp bởi vì thông qua chỉ tiêu tài chính mà doanh nghiệp đưa ra phương án kinh doanh cụ thể, phù hợp với tinh hình thực tế vừa giảm thiểu được những rủi ro trong kinh doanh vừa mang lại kết quả. | Luận văn tôt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Với chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đa dạng hoá các loại hình sở hữu xoá bỏ quan liêu bao cấp chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN. Vì vậy đã tạo cho nền kinh tế nước ta một bước tiến mới trên con đường đổi mới và phát triển vươn lên hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và thế giới. Trong nền kinh tế thị tường bất cứ một tổ chức kinh doanh nào muôn tồn tại và phát triển được đòi hỏi phải có một phương thức kinh doanh phù hợp trong đó hoạt động tài chính là hoạt động quan trọng nhất đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp bởi vì thông qua chỉ tiêu tài chính mà doanh nghiệp đưa ra phương án kinh doanh cụ thể phù hợp với tinh hình thực tế vừa giảm thiểu được những rủi ro trong kinh doanh vừa mang lại kết quả cao nhất trong việc tăng doanh thu tăng lợi nhuận nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đôi với các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay vấn đề tổ chức và sử dụng vôn lưu động đang được đặc biệt quan tâm. Cùng với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm nguồn vôn ngân sách mở rộng quyền tự chủ và chuyển giao vôn cho các doanh nghiệp tự tổ chức và sử dụng đã tạo nên một tình hình mới trong quá trình vận động của vôn nói chung và vôn lưu động nói riêng. Một sô doanh nghiệp đã có phương thức biện pháp sử dụng vôn kinh doanh một cách năng động và hiệu quả phù hợp với yêu cầu kinh tế mới. Bên cạnh đó không ít doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn do công tác tổ chức và sử dụng vôn còn thiếu chặt chẽ và kém hiệu quả. Trong bôi cảnh đó Công ty thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá đã có nỗ lực làm ăn có lãi với sô vôn Nhà nước giao. Tuy nhiên để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường đầy khắc nghiệt thì Công ty cần Vũ Thị Thuý MSV 2001D1573 Luận văn tốt nghiệp phải quan tâm hơn nữa tới việc tổ chức và sử dụng vốn đặc biệt là vốn lưu động chiếm hơn một nửa tổng số vốn kinh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.