TAILIEUCHUNG - Bài giảng môn Lắp ráp và cài đặt máy tính - Bài 13. Chẩn đoán và xử lý sự cố cơ bản - Trường CĐ nghề CNTT iSPACE

Các sự cố liên quan đến thiết bị phần cứng của máy tính: - Tiến trình POST: Kiểm tra nguồn điện: Power on - kiểm tra điện áp ngõ ra - Power Good - Cấp nguồn cho máy; Tiến trình POST: CPU - CMOS RAM - Test CPU - Test Display Card - Test RAM - Test IDE - Test IO - Test Card Extend. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH Bài 1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH -ị- Bài 2 ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN PHẦN CỨNG -ị- Bài 3 BỘ Xử lý và những đặc trưng công nghệ -ị- Bài 4 BO MẠCH CHỦ VÀ HỆ tHốNG bus -ị- Bài 5 BIOS Và CMOS -ị- Bài 6 BỘ NHỚ CHÍNH - RAM -ị- Bài 7 CHUẨN THIẾT BỊ LƯU TRỮ -ị- Bài 8 THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ Bài 9 THIẾT BỊ ngoại VI VÀ CHUẨN GIAO TIẾP -ị- Bài 10 BỘ NGUỒN - PSU Bài 11 XAY DỰNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH -ị- Bài 12 CÀI ĐẶT hệ thống máy tính -ị- Bài 13 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ CƠ BẢN -ị- BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN -I- THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http fejBÀI 13 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ CƠ BẢN Chuẩn đoán và xử lý các sự cố thông dụng về phần cứng và hệ điều hành 4- Sự cố phần cứng 4- Sự cố của Windows OS 1 8 26 2009 -I- Nắm rõ tiến trình POST tiến trình khởi động máy tính -I- Nắm rõ các dấu hiệu hư hỏng của các linh kiện thiết bị phần cứng -I- Sử dụng thành thạo các công cụ chương trình sửa lỗi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Sự cố phần cứng Các sự cố Hên quan đến thiết bị phần cứng của máy tính I Tiến trình POST Kiểm tra nguồn điện Power on kiểm tra điện áp ngõ ra Power Good Cấp nguồn cho máy Tiến trình POST CPU CMOS RAM Test CPU Test Display Card Test RAM Test IDE Test IO Test Card Extend 2 8 26 2009

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT