TAILIEUCHUNG - Cấu hình cho Ubuntu tự động cập nhật

Một trong những tính năng hay nhất của Ubuntu là tính năng tự động cập nhật, nó giúp cho máy tính của bạn cập nhật những phần mềm mới nhất và cập nhật bảo mật | Cấu hình cho Ubuntu tự động cập nhật Nguồn Một trong những tính năng hay nhất của Ubuntu là tính năng tự động cập nhật nó giúp cho máy tính của bạn cập nhật những phần mềm mới nhất và cập nhật bảo mật. Có một công cụ bằng giao diện đồ họa GUI cho phép bạn cấu hình việc cập nhật bao lâu sẽ được kiểm tra và có thể tự động download bản cập nhật mới. Bạn có thể tìm thấy công cụ này trong System Administration Software Sources. Khi công cụ này được mở chọn thẻ Internet Updates và bạn sẽ thấy phần Automatic Updates cho phép bạn chọn bao lâu sẽ kiểm tra cập nhật một lần. Nếu muốn việc cập nhật này tự động download bạn có thể đánh dấu chọn vào ô như hình dưới đây Automatic updates @ Check for updates automatically iDaily l_l Download updates automatically but do not install them Install security updates without confirmation N6u 6 dia cua ban con trdng nhi u nhujng k6t n6i internet cua ban khong that suj nhanh thi co th ban mu6n tuj dong download ban cap nhat di u nay se giup ban ti6t kiem dujoc nhi u thoi gian khi ban chon cai dat .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN