TAILIEUCHUNG - Bài giảng môn Lắp ráp và cài đặt máy tính - Bài 11: Xây dựng hệ thống máy tính - Trường CĐ nghề CNTT iSPACE

Mục đích: Lựa chọn và lắp ráp hệ thống máy tính theo đúng yêu cầu, mục đích sử dụng của khách hàng và các yêu cầu kỹ thuật. Nội dung: Xác định mục đích sử dụng; Lựa chọn linh kiện; Kỹ thuật lắp đặt máy tính; Xử lý một số sự cố thường gặp. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH Bài 2 ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN PHẦN CỨNG Bài 3 bỘ Xử lý và những đặc trưng công nghệ Bài 4 BO MẠCH CHỦ VÀ HỆ tHốNG bus Bài 5 BIOS Và CMOS Bài 6 bộ nhớ chính - RAM Bài 7 CHUẨN THIẾT BỊ LƯU TRỮ Bài 8 THIẾT BỊ VÀ CôNg nghệ lưu trữ Bài 9 THIẾT BỊ ngoại VI VÀ CHUẨN GIAO TIẾP Bài 10 bộ nguồn - PSU Bài 11 xây dựng hệ thống máy tính Bài 12 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH Bài 13 CHẨN ĐoáN và xử lý sự cố cơ bản BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN sptace TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 7 BÀI 11 XÂY DỰNG HỆ THÔNG MÁY TÍNH Lựa chọn và lắp ráp hệ thống máy tính theo đúng yêu cầu mục đích sử dụng của khách hàng và các yêu cầu kỹ thuật -L Xác định mục đích sử dụng -L Lưu chọn linh kiện -L Kỹ thuật lắp đặt máy tính -L Xử lý một số sự cố thường gặp 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Nắm bắt phương pháp phân tích và xác định yêu cầu lắp đặt hệ thống máy tính -I- Tư vấn lựa chọn và lắp ráp hoàn chỉnh hệ thống máy tính -I- Thành thạo trong thao tác lắp ráp máy tính thực hiện đúng qui trình chuẩn và tuân thủ an toàn điện stíàce 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Lựa chọn linh kiện Những nguyên tắc chinh khi lựa chọn cấu hình cho hệ thống máy tinh và các bước thực hiện. _ __ I Nguyên tắc lựa chọn Tương thích các thiết bị phải được thiết kế đúng chuẩn với nhau. Vd CPU Core Duo T2050 socket 479 và Core2Duo T7200 socket 478 dùng cho Laptop đều có 478 chân nhưng không thể gắn vào Socket khác loại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Lựa chọn linh kiện -ị- Nguyên tắc lựa chọn Đồng bộ các thiết bị nên chạy cùng tốc độ với nhau thông qua các bộ nhân trung gian để đạt hiệu suất cao nhất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN