TAILIEUCHUNG - tài liệu về phần mềm nguồn mở

Quay lại thời điểm năm 1997, Bruce Perens, một lập trình viên hệ điều hành Linux, đã có một bài viết liên quan đến việc phân phối và phát triển phầm mềm Linux Debian. Sau đó ông không sử dụng Debian làm nguồn tham chiếu nữa và ông chính là người đưa ra khái niệm nguồn mở. | ) và máy chủ (server). Ubuntu bao gồm các gói phần mềm đã được chọn rất kỹ trong kho các gói phần mềm của bản phân phối Debian và giữ lại hệ thống quản lý gói phần mềm mạnh mẽ của Debian, cho phép cài đặt và gỡ bỏ các phần mềm ứng dụng một cách dễ dàng và sạch sẽ. Không giống các bản phân phối Linux khác đi kèm theo một số lượng rất lớn các phần mềm có thể dùng có ích hay không có ích, danh mục các gói phần mềm của Ubuntu chỉ bao gồm những phần mềm ứng dụng quan trọng và có chất lượng sự tập trung vào chất lượng, Ubuntu tạo ra một môi trường tính toán vững chắc và nhiều tính năng, thích hợp cho cả môi trường làm việc ở nhà cũng như ở nơi công sở. Dự án Ubuntu tập trung các nỗ lực để hoàn chỉnh mọi chi tiết phần mềm, cho phép công bố một phiên bản mới, mỗi 6 tháng, kèm theo phiên bản mới nhất của các phần mềm ứng dụng nổi tiếng. Ubuntu dược phát triển để dùng cùng các cấu hình máy tính dựa trên các dòng CPU i386 (386/486/Pentium(II/III/IV) và dòng Athlon/Duron/Sempron), AMD64 (Athlon64, Opteron, và dòng CPU 64-bit Intel mới), và PowerPC (iBook/Powerbook, G4 and G5).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN