TAILIEUCHUNG - MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 5

Nội dung: Cách tạo và định dạng bảng (Table). | - Cách tạo và định dạng bảng (Table). Thực hành: 1) Tạo Table như sau: Họ và tên Mức lương Phụ cấp Thực lãnh Nguyễn Văn A 333 Lê Thị B 359 Trần Viết C 333 Nguyễn Trần D 405 Lê Thanh E 333 Họ và tên Mức lương Phụ cấp Thực lãnh Nguyễn Văn A 333 Lê Thị B 359 Trần Viết C 333 Nguyễn Trần D 405 Lê Thanh E 333 2) Chèn thêm một dòng vào đầu danh sách (sau dòng tiêu đề) và thêm vào nội dung như sau: Thái Phương F 500 3) Chèn thêm một cột vào trước cột đầu tiên có tiêu đề là STT và đánh số thứ tự cho danh sách (Format / Bullets and Numbering). Ghi chú: nhớ bao khối các ô trong cột cần điền số trước, số sẽ tự động điền khi bạn thêm hàng mới trong table 4) Dùng công thức tính cột Thực lãnh = Mức lương + Phụ cấp. Hướng dẫn: chọn menu Table / Formula =SUM(left) 5) Sắp xếp danh sách theo thứ tự Mức lương tăng dần, đối với những người có cùng mức lương thì sắp xếp theo thứ tự Phụ cấp giảm dần. Ghi chú: nhớ bao khối khu vực cần sắp xếp trước, Table / Sort 6) Chèn thêm một dòng vào đầu danh sách (trên dòng tiêu đề) và một dòng cuối danh sách. Sau đó định dạng lại Table như sau: Ghi chú: Tính tổng cộng với công thức =SUM(ABOVE), và number format,Table / Insert / Rows Above ,sử dụng Merge Cells STT Họ và tên Mức lương Phụ cấp Thực lãnh 1 Lê Thanh E 333 352 2 Nguyễn Văn A 333 345 3 Trần Viết C 333 343 4 Lê Thị B 359 5 Nguyễn Trần D 405 6 Thái Phương F 500 530 Tổng cộng: 2263 2366 7) Dùng công thức tính dòng Tổng cộng (Table / Formula). 8) Lưu tài liệu vào đĩa D: với tên Buoi Tạo Table có dạng dưới đây và lưu tài liệu vào ổ đĩa D: với tên Buoi Thứ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Sáng: CSVHVN 3 tín chỉ PLĐC 3 tín chỉ Triết 6 tín chỉ Chiều: Nghe nói 3 tín chỉ 3 nhóm Đọc hiểu 3 tín chỉ 3 nhóm Viết 3 tín chỉ 3 nhóm Ngữ pháp 3 tín chỉ 3 nhóm Ngữ âmTH 3 tín chỉ 3 nhóm Bài làm thêm (Format / Tabs và dùng tổ hợp phím Ctrl + Tab để sử dụng các điểm dừng Tab trong Table). Tạo văn bản có dạng dưới đây và lưu tài liệu vào ổ đĩa D: , vào trong một thư mụcvới tên Buoi MSSV : HỌ TÊN : NGÀY SINH : NƠI SINH : LỚP NGÀNH : ĐỊA CHỈ : : ĐIỆN THOẠI : EMAIL : Y/M : Ghi chú: Cần thơ, ngày . tháng . năm Sinh viên MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 5 Trịnh Quang Minh – tqminh@ – Y/M: tqminh_csp

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
156    4    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN