TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - BẢNG NHÂN 5

Giúp Hs: Thành lập bảng nhân 4(4 nhân với 1,2,3, ,10) và học thuộc lòng bảng nhân này. Ap dụng bảng nhân 4 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân. Thực hành đếm thêm 4. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 4 hình tròn hoặc 4 hình tam giác, 4 hình vuông, Kẻ sẵn nội dung bài tập 3 lên bảng. | BANG NHAN 5 I. MỤC TIÊU Giúp Hs Thành lập bảng nhân 4 4 nhân với 1 2 3 . 10 và học thuộc lòng bảng nhân này. Ap dụng bảng nhân 4 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân. Thực hành đếm thêm 4. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 10 tấm bìa mỗi tấm có gắn 4 hình tròn hoặc 4 hình tam giác 4 hình vuông . Kẻ sẵn nội dung bài tập 3 lên bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiếm tra bài cũ -Gọi 1 hs lên bảng làm bài tập. -1 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm -Nhận xét và cho điểm hs. bài ra giấy nháp. -Gọi hs khác lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 3. 1. Dạy học bài mới . Giới thiệu bài . Hướng dẫn thành lập bảng nhân 5. -Như sgv. -Chỉ bảng và nói đây là bảng nhân 5. Các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 5 thừa số còn lại lần lượt là các số 1 2 3 . 10. -Yêu cầu hs đọc bảng nhân 5 vừa lập được. -Tô chức cho hs thi đọc thuộc lòng. -Nghe giảng tập thực hành Bài 1 -Hỏi bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó 2 hs ngồi cạnh nhau đôi vở đế kiếm tra bài lẫn -Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 2 nhau. lần sau đó tự học thuộc lòng bảng Bài 2 nhân. -Gọi 1 hs đọc đế bài. -Chữa bài nhận xét và cho điếm hs. Bài 3 -Hỏi bài toán yêu cầu chúng ta làm gì -Giảng trong dãy số này mỗi số hơn số đứng ngay trước nó cộng mấy đơn vị -Yêu cầu hs tự làm tiếp bài sau đó chữa bài và cho hs đọc xuôi đọc ngược dãy số vừa tìm được. 3. Củng cố dặn dò -Yêu cầu hs đọc thuộc lòng bảng nhân 5 vừa học. -Nhận xét tiết học yêu cầu hs về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 5. -Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm. -Làm bài và kiểm tra bài làm của bạn. -Mỗi số đứng sau bằng số đứng ngay trước nó cộng 5 đơn vị. -Làm bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT