TAILIEUCHUNG - MRI chỉ định chụp vú_Phần 1

MRI vú: Kĩ thuật mới trong hình ảnh học tuyến vú. Nhiều nghiên cứu mới. Chỉ định phong phú , còn bàn cãi . Kết quả đa dạng (độ nhạy, độ chuyên) - Còn tranh luận. MRI vú: Công cụ để chẩn đoán hỗ trợ. Nếu thất bại, bổ sung bằng các kĩ thuật hình ảnh khác (nhũ ảnh, siêu âm). Trường hợp khó. Bướu ác trên MRI: Hình thể đa dạng giống trong nhũ ảnh (nốt +/- không đều, tổn thương hình sao.) Giảm tín hiệu trên T1 Tăng tín hiệu trên T2 đa dạng, thường ít mạnh Bơm Gadolinium : đặc tính. | MRI vú Kĩ thuật mới trong hình ảnh học tuyến vú Nhiều nghiên cứu mới Chỉ định phong phú còn bàn cãi Kết quả đa dạng độ nhạy độ chuyên Còn tranh luận MRI vú Công cụ để chẩn đoán hỗ trợ Nếu thất bại bổ sung bằng các kĩ thuật hình ảnh khác nhũ ảnh siêu âm Trường hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0