TAILIEUCHUNG - Luận văn”Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn,miền núi vùng dân tộc thiểu số”

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn”giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn,miền núi vùng dân tộc thiểu số”', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyỉn đề. thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Đầu tư phát triển là một hoạt động kinh tế có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã là động lực của tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế xã hội và tạo ra các tác động có lợi cho chính trị xã nền kinh tế sẽ không thể tồn tại và phát triển nếu thiếu hoạt động đầu quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường thì nguồn vốn đầu tư lại có vai trò quan trọng hơn bao giờ nhiên trong quá trình đó thì sự cách biệt phát triển phân hoá giàu nghèo giữa các vùng miền ngày càng làm giảm bớt hố sâu ngăn cách đó nhà nước đã có những chính sách cơ chế nhằm tạo ra sự phát triển kinh tế cân đối hơn giữa các vốn đầu tư công trình hạ tầng ra đời nằm trong chiến lược đó. Nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng nói chung và nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng của các xã đặc biệt khó khăn các xã vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược xoá đói giảm nghèo của nhà là một nguồn vốn rất quan trọng chủ yếu là từ ngân sách nhà nước nhằm xây dựng các công trình thiết yếu cơ bản nhằm tạo ra tiền đề phát triển kinh tế của các xã đặc biệt khó thể nói nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình này đã đang và sẽ tạo ra những động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế sự tiến bộ trong nhận thức và sự nâng cao trình độ văn hoá xã hội. Quá trình thực tập tại vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư nơi tổng hợp vốn của nhà nước về kế hoạch đầu tư và trực tiếp thực hiện các chương trình phát triển quan trọng của nhà nước đã tạo điều kiện cho em tiếp cận được nội dung của chương trình xoá đói giảm nghèo áp dụng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu thấy đây là một nội dung rất phan Anh ú c Líp ầu. tư 43B Chuyỉn đề. thực tập tốt nghiệp quan trọng nghiên cứu việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này làm em rất tâm vì thế em .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    5    0    09-08-2020
22    3    0    09-08-2020
28    8    0    09-08-2020
58    11    0    09-08-2020
34    9    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN