TAILIEUCHUNG - Giáo trình Tài nguyên nước lục địa - Nguyễn Võ Châu Ngân

Mời các bạn tham khảo cuốn Giáo trình Tài nguyên nước lục địa do Nguyễn Võ Châu Ngân biên soạn để nắm bắt những kiến thức về tài nguyên nước, sự ô nhiễm môi trường nước, việc ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước và công tác quản lý tài nguyên nước. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Khoa học môi trường, ngoài ra những bạn của các ngành liên quan cũng có thể tham khảo giáo trình trong quá trình học tập và nghiên cứu. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GIÁO TRÌNH TÀI NGUYÊN NƯỚC LỤC ĐỊA Biên soạn NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN Cần Thơ tháng 11 năm 2003 THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CỦA GIÁO TRÌNH 1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Họ và tên NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN Sinh năm 1976 Cơ quan công tác - Bộ môn Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ Địa chỉ email nvcngan@ 2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG - Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành nào Giáo trình được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Khoa học Môi trường. Ngoài ra sinh viên học các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước hoặc môi trường cũng có thể sử dụng để tham khảo trong quá trình học tập. - Có thể dùng cho các trường nào Đại học Cần Thơ. - Các từ khóa Tài nguyên nước mặt tài nguyên nước ngầm thủy văn ô nhiễm nguồn nước quản lý tổng hợp tài nguyên nước. - Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này Không. Đã xuất bản in chưa nếu có thì Nhà xuất bản nào Chưa xuất bản. 1 MỤC LỤC THÔNG TIN VỀ TÁC MỤC DANH SÁCH DANH SÁCH DANH SÁCH DANH SÁCH TỪ VIẾT LỜI NÓI CHƯƠNG I TÀI NGUYÊN . NHU CẦU VỀ . Môi trường nước tự . Nhu cầu sử dụng . Nhu cầu nước trong tương . TÀI NGUYÊN NƯỚC - LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI . Chu trình thủy a Định b Đặc . Đánh giá tài nguyên . PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG . Nguyên . Phương trình cân bằng nước thông . Phương trình cân bằng nước một lưu vực trong một thời đoạn bất a Lưu vực b Lưu vực . Phương trình cân bằng nước trong nhiều . QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN . Khoa học quản lý môi . Quản lý tài nguyên 1. Yêu cầu quản 2. Giáo dục trong cộng 3. Tăng cường khả năng tự làm sạch của nguồn .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    15-08-2020
63    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
14    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    5    0