TAILIEUCHUNG - Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows P2

Tạo một file có thông số như hình 1 | Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows P2 Nguồn 1. Tạo một file có thông số như hình 1 Hình 1 2. Đổi tên lớp thành background và tạo một lớp mới tên square Hình 2 3. Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu tô là xanh bỏ màu viền và vẽ một hình vuông Hình 3 4. Dùng công cụ Selection Tool rê thành những hình chữ nhật đứng ngay trên hình chữ nhật màu xanh rồi nhấn phím Delete Hình 4a Kết quả thu được sau khi nhấn Delete Hình 4b 5. Nhấp chuột phải vào Frame 15 của lớp square và chọn Insert KeyFrame Hình 5 6. Dùng chuột rê hình vuông sang .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    13-08-2020
4    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN