TAILIEUCHUNG - Tập nói, tập viết, tập đọc…tại sao không tập nghe?

Trong giao tiếp, các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết đều quan trọng nhưng có một nghịch lý là từ nhỏ đến lúc trưởng thành, chúng ta dành nhiều thời gian cho việc tập nói, tập viết, tập đọc chứ không ai tập lắng nghe. Trong quá trình làm việc, các nhà quản trị dành tới % thời gian cho việc nghe, thời gian cho việc nói; thời gian cho việc viết và dành cho việc đọc. Nghe làm sao cho hiệu quả? Không phải ai cũng biết cách. Từng tiếp xúc nhiều với môi trường làm. | Tập nói tập viết tập sao không tập nghe Trong giao tiếp các kỹ năng nghe nói đọc viết đều quan trọng nhưng có một nghịch lý là từ nhỏ đến lúc trưởng thành chúng ta dành nhiều thời gian cho việc tập nói tập viết tập đọc chứ không ai tập lắng nghe. Trong quá trình làm việc các nhà quản trị dành tới thời gian cho việc nghe thời gian cho việc nói thời gian cho việc viết và dành cho việc đọc. Nghe làm sao cho hiệu quả Không phải ai cũng biết cách. Từng tiếp xúc nhiều với môi trường làm việc nhóm. Bản thân tôi thấy rất rõ những điều này. Khi một cá nhân đưa ra ý kiến hiếm khi các bạn chịu chăm chú lắng nghe để đánh giá đúng sai. Thay vào đó chúng ta hướng suy nghĩ của mình vào những hướng khác chuyện khác. Nếu bạn dư ra một giây bạn sẽ dễ bị phân tán tư tưởng nghĩ sang một vấn đề khác. Bởi chúng ta chưa có thói quen nghe Việc nghe có nhiều mức độ không nghe nghe có chọn lọc nghe chăm chú và nghe thấu cảm. Theo quan điểm thông thường ta thường nhắc đến 2 cụm từ nghe có chọn lọc và nghe chăm chú . Xem đó là tiêu chí để nghe nhưng bạn có biết khi bạn nghe có chọn lọc sẽ dẫn đến những thông tin bạn nghe được chỉ lõm bõm mang máng không hệ thống và không được hiểu thấu đáo vì vậy không thể đạt được hiệu quả cao. Khi nghe chăm chú bạn sẽ tập trung sự chú ý và sức lực vào việc nghe vì vậy bạn trở nên nghe thụ động bạn chỉ cố chăm chăm nghe để lĩnh hội mà không chịu động não suy nghĩ không có chính kiến .đều này làm bạn trở nên rập khuôn khô cứng thiếu sự linh hoạt uyển chuyển khi vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Hãy chọn cách nghe thấu cảm tự đặt mình vào vị trí tình cảm của người khác để hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào. Đây là một cách nghe chủ động có phân tích phê phán phản biện. Nghe thấu cảm không chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng mắt nghe bằng cả trái tim khối óc để nghe được cả những điều ẩn chứa trong ánh mắt nụ cười cử chỉ. .của đối tác nghe cả trong phút giây im lặng. Nghe quan trọng lắm Nhưng chúng ta vẫn chưa nghe tốt Đó là do .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2