TAILIEUCHUNG - không có tư duy phản biện không phải trí thức

(Dân trí) - Nghị quyết TƯ 7 sau một tháng ban hành đang dần đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức nước nhà. Đây được coi là một cơ hội để từ đó, có thể hình thành một tầng lớp trí thức với đầy đủ tính năng, phẩm chất của nó. Tuy nhiên, để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần rất nhiều mồ hôi, công sức bởi cuộc sống luôn biến động và mọi chủ trương, đường lối phải bám sát những diễn biến của đời sống. | Không có tư duy phản biện không phải là trí thức Nguồn Dân trí - Nghị quyết TƯ 7 sau một tháng ban hành đang dần đi vào cuộc sống đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức nước nhà. Đây được coi là một cơ hội để từ đó có thể hình thành một tầng lớp trí thức với đầy đủ tính năng phẩm chất của nó. Tuy nhiên để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần rất nhiều mồ hôi công sức bởi cuộc sống luôn biến động và mọi chủ trương đường lối phải bám sát những diễn biến của đời sống xã hội. Làm thế nào để Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng và sâu rộng phóng viên báo Dân trí đã có cuộc phỏng vấn TS Chu Hảo Giám đốc - TBT NXB Tri thức nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Môi trường. Cần những phản biện mang tính xây dựng Được mời tham gia đóng góp về công tác trí thức ngay từ khi Nghị quyết trong giai đoạn soạn thảo với tư cách một nhà khoa học ông có đánh giá gì về nội dung Nghị quyết này Trước khi Nghị quyết ban hành Thường trực Ban bí thư có triệu tập một số anh em trí thức thuộc nhiều lĩnh vực đến để tham khảo ý kiến. Tại đây đã có nhiều ý kiến tâm huyết thể hiện rất cao tinh thần trách nhiệm với đất nước. Đối với cá nhân tôi cho rằng việc ra đời Nghị quyết này là một bước tiến khá dài trong quan điểm của Đảng về công tác trí thức. Nhất là trong tình hình nóng bỏng của kinh tế như vừa qua chúng ta vẫn gác lại để tập trung bàn về trí thức chứng tỏ Đảng rất quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên nó chưa phản ánh được hết những đòi hỏi bức xúc của giới trí thức hiện nay. Nghị quyết vừa ban hành là đảng viên tại sao ông lại có suy nghĩ như thế Ông có sợ người ta cho là tư tưởng. Chính vì là đảng viên và mạo muội tự nhận mình là trí thức nên tôi nghĩ mình càng phải có trách nhiệm nói lên ý nghĩ trung thực của mình và có lẽ Đảng cũng rất cần những ý kiến phản biện trên tinh thần xây dựng. Vậy theo ông những đòi hỏi bức xúc đó là gì Trước hết theo tôi khái niệm về trí thức ở đây còn rất chung chung. Điều này khiến người ta hiểu trí thức đơn giản chủ yếu chỉ là người

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    15-08-2020
2    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    7    0
TÀI LIỆU HOT
19    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN