TAILIEUCHUNG - Nhân viên ra đi – Khó khăn và giải pháp

Trong khi một số công ty hàng đầu đưa ra những chính sách hiệu quả nhằm giữ chân nhân viên, thì hầu hết các doanh nghiệp khác lại không được như vậy. Họ chấp nhận để nhân viên chuyển chỗ làm và xem đó là một phần bình thường của công việc kinh doanh. Những tổ chức có sự thay đổi nhân viên liên tục sẽ tiêu tốn một nguồn lực không cần thiết cho việc tuyển dụng và thay đổi lực lượng lao động. Đúng là vẫn sẽ có những người ra đi, dù bạn có làm gì chăng. | Nhân viên ra đi - Khó khăn và giải pháp Trong khi một số công ty hàng đầu đưa ra những chính sách hiệu quả nhằm giữ chân nhân viên thì hầu hết các doanh nghiệp khác lại không được như vậy. Họ chấp nhận để nhân viên chuyển chỗ làm và xem đó là một phần bình thường của công việc kinh doanh. Những tổ chức có sự thay đổi nhân viên liên tục sẽ tiêu tốn một nguồn lực không cần thiết cho việc tuyển dụng và thay đổi lực lượng lao động. Đúng là vẫn sẽ có những người ra đi dù bạn có làm gì chăng nữa. Nhưng làm ra vẻ không biết gì về những nguyên nhân của sự ra đi ồ ạt là một thái độ không phù hợp với phong cách quản lý nhân sự ở các doanh nghiệp hiện đại. Nhân viên xin nghỉ có nhiều lý do tuy nhiên nhìn chung là sẽ tập trung vào 5 lý do sau - Khả năng không phù hợp với yêu cầu công việc. - Không cảm thấy thoải mái với không khí và văn hoá của tổ chức. - Cảm thấy thù lao không tương xứng với công sức bỏ ra. - Thiếu sự giao tiếp giữa các cá nhân đồng nghiệp và cấp quản lý. - Ít cơ hội hoặc triển vọng phát triển nghề nghiệp. Để giải quyết 5 yếu tố trên không phải là điều quá khó khăn bởi việc giữ chân nhân viên cần bắt đầu bằng việc chú ý đến những gì khiến nhân viên thỏa mãn trong công việc và thúc đẩy họ làm việc. Chúng tôi chỉ xin đưa ra đây một số giải pháp cơ bản để các bạn tham khảo Xác định và loại bỏ các cán bộ quản lý kém năng lực Quan hệ không tốt với người quản lý là một trong những nguyên nhân khiến cho nhân viên ra đi. Vì thế nên bộ phận nhân sự hành chính phải đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ chân nhân viên. Bạn có thể tổ chức các khóa đào tạo những nhà quản lý để họ hiểu rằng những gì sẽ giữ chân nhân viên và làm cho họ thoả mãn hơn với công việc hiện tại. Hãy tạo ra những nhà quản lý thực sự quan tâm đến việc giữ chân nhân viên trong bộ phận của mình đồng thời sẵn sàng chuyển đổi vị trí công việc của nhà quản lý nếu anh ta để lượng nhân viên phải thay thế quá nhiều. Khuyến khích các nhà quản lý có thái độ cư sử phù hợp với giá trị văn hóa và triết lý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2