TAILIEUCHUNG - Đồ họa 3D STUDIO MAX

Chọn lại công cụ Select And Rotate trên thanh công cụ chính, lựa chọn Teapot sau đó Local Coordinate từ thanh menu chính, sau đó chọn và đặt chuột lên tọa độ Y cho đến khi nó xuất hiện mμu vμng. Click và kéo chuột xung quanh trục Y sao cho vòi ấm chạm vμo trong Cylinder. | CHƯƠNG TRÌNH Đổ HOẠ cơ BẢN - 3D STUDIO MAX GIÁO TRÌNH ĐỔ HỌA 3D STUDIO MAX SỬ DỤNG HỆ TỌA ĐỘ LOCAL COORDINATES No1 Khởi động chương trình 3D Studio Max sau đó vào File - Reset. No2 Trong khung nhìn Top vẽ một hình trụ Cylinder với bán kính 30 và chiều cao là 40. Những thông số này có thể thay đổi ở trong thẻ Create hay Modify. No3 Trong khung nhìn Top vẽ Teapot gần với hình trụ vừa vẽ với bán kính khỏang 45. No4 Trong thanh menu chính chọn công cụ Select and Rotate hay có thể dùng phím tắt E . No5 Chọn Teapot trong khung nhìn Top sau đó xoay Teapot sao cho hướng của vòi ấm vào hình Cylinder. No6 Chọn công cụ Select and Move trên thanh công cụ chính sau đó chọn Teapot và di chuyển lên phía trên 50 đơn vị. No7 Sử dụng công cụ Zoom Extend để có được khung cảnh sau No8 Chọn lại công cụ Select And Rotate trên thanh công cụ chính lựa chọn Teapot sau đó Local Coordinate từ thanh menu chính sau đó chọn và đặt chuột lên tọa đô Y cho đêh khi nó xuất hiện màu vàng. Click và kéo chuột xung quanh trục Y sao cho vòi ấm chạm vào trong Cylinder như hình vẽ sau SOẠN BÀI NGUYỄN GIANG. PHONE 0989089680 Trang 1 CHƯƠNG TRÌNH Đổ HOẠ cơ BẢN - 3D STUDIO MAX SOẠN BÀI NGUYỄN GIANG. PHONE 0989089680 Trang 2 CHƯƠNG TRÌNH Đổ HOẠ cơ BẢN - 3D STUDIO MAX EXTRUDE LOGO No1 Khởi động chương trình 3D Studio Max sau đó vào File - Reset. No2 . Lựa chọn Command Panel chọn thẻ Create sau đó Click Shape sau đó chọn Shape. ũbiect Typs Shaped Splines No3 Dưới thẻ Objects Type chọn Text mặc đinh của Max là dòng chữ MAX text bạn có thể di chuột vào và và thay đổi nội dung của nó. Parameters Size- i 1 Leading Text No4 Kích họat khung nhìn Front sau đó Pick trái chuột để tạo dòng chữ vào khung cảnh hiện thời. No5 Để hiệu chỉnh dòng Text cả về nội dung kích cỡ vào lựa chọn thẻ Modify. Nhớ là sau khi đã chọn đã lựa chọn đối tượng. No6 Trong thẻ Modify chọn trong Modifier List chọn kênh Extrude lúc này các đối tượng của Text sẽ chuyển đổi thành các đối tượng 3D solid. No7 Kiểm soát các thông số của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    14-08-2020
12    3    0    14-08-2020
127    3    0    14-08-2020
96    3    0    14-08-2020
79    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0