TAILIEUCHUNG - Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt năm 2010 - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Tài liệu tham khảo và tổng hợp Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt năm 2010. Khảo sát tình hình hen phế quản có kèm viêm mũi dị ứng ở trẻ em tại TP Cần Thơ. | BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc Số 661 Cần Thơ ngày 16 tháng 09 năm 2010 TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT NÃM 2010 TT TÊN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NỘI DUNG CHỦ YẾU KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT GHI CHÚ KHOA Y 1. Khảo sát tình hình hen phế quản có kèm viêm mũi dị ứng ở trẻ em tại thành phố Cần Thơ. 1. Xác định tỉ lệ hen phế quản ở trẻ em. 2. Xác định tỉ lệ hen phế quản có kèm viêm mũi dị ứng ở trẻ em. 3. Xác định tỉ lệ các đặc điểm dịch tễ của hen phế quản có kèm viêm mũi dị ứng. - Thống kê các trường trung học cơ sở của 8 quận huyện. Dự kiến chọn đại diện 4 quận huyện tổng số 8 quận huyện. Chọn 4 trường trung học cơ sở đại diện cho các trường trung học cơ sở cho mỗi quận huyện. Mỗi trường trung học cơ sở chọn 68 lớp khảo sát. Chọn tất cả học sinh trong lớp được chọn. - Tầm soát trẻ em mắc bệnh hen phế quản trong tổng số mẫu khảo sát. - Chọn lọc những bệnh nhân hen phế quản có kèm viêm mũi dị ứng số trẻ em hen phế quản xác định tỉ lệ đặc điểm dịch tễ. . Nguyễn Thanh Hải Đề tài NCS 2. Khảo sát nguyên nhân bệnh tiêu chảy ở trẻ em tại Khoa Truyền nhiễm bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ từ tháng 7 2010 đến 6 2011 1. Xác định tỉ lệ các nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở trẻ em. 2. Mô tả triệu chứng lâm sàng theo nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở trẻ em. 3. Mô tả mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng theo nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở trẻ em với tuổi giới nơi ở - Tìm các nguyên nhân gây tiêu chảy tiêu phân lỏng nước hoặc tiêu phân có đàm máu ở trẻ em nhập viện tại khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ từ tháng 7 2010 đến 6 2011. - Mô tả triệu chứng lâm sàng theo nguyên nhân với tuổi giới nơi ở - Xét nghiệm soi phân cấy phân và kháng sinh đồ ion đồ công thức máu HC Hct BC CTBC Hb MCV MCH Rota-striptest Ths. Nguyễn Thị Thu Cúc 1 TT TÊN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NỘI DUNG CHỦ YẾU KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT GHI CHÚ 3. Nghiên cứu đặc điểm lâm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN