TAILIEUCHUNG - Các phẩm chất cơ bản của một nhà lãnh đạo giỏi

Có người đã từng nói "Tất cả những vấn đề của nền kinh tế đều xuất phát từ vấn đề của các nhân viên." Điều đó là một hiện thực cơ bản trong môi trường kinh doanh từ xưa cho tới nay. Các doanh nghiệp có thể cạnh tranh một cách tốt nhất trong môi trường kinh doanh toàn cầu nếu họ có một đội ngũ nhân viên nǎng động và giàu kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, đâu là lời giải cho việc xây dựng được một đội ngũ "tinh nhuệ" như vậy; đó chính là tính nhân vǎn | Các phẩm chất cơ bản của một nhà lãnh đạo giỏi Có người đã từng nói Tất cả những vấn đề của nền kinh tế đều xuất phát từ vấn đề của các nhân viên. Điều đó là một hiện thực cơ bản trong môi trường kinh doanh từ xưa cho tới nay. Các doanh nghiệp có thể cạnh tranh một cách tốt nhất trong môi trường kinh doanh toàn cầu nếu họ có một đội ngũ nhân viên năng động và giàu kinh nghiệm làm việc. Vì vậy đâu là lời giải cho việc xây dựng được một đội ngũ tinh nhuệ như vậy đó chính là tính nhân văn. Đây có thể coi là chìa khoá để giải quyết được hầu hết những trở ngại trong doanh nghiệp bởi phần lớn những trở ngại này đều xuất phát từ cách ứng xử với các cá thể đang hoạt động trong một doanh nghiệp. Mọi hoạt động - cả về chuyên môn và cá nhân - đều phải tuân thủ theo các chiến lược có liên quan đến con người vì thế các hình mẫu kinh doanh mới đòi hỏi vai trò chiến lược của bộ phận quản lý nguồn nhân lực đó là đầu tư vào con người chứ không phải chỉ là lấp đầy những vị trí còn trống. Đối với những công ty muốn vượt qua những trở ngại đến từ nhân tố con người người quản lý cần lưu tâm tới 7 phẩm chất cơ bản dưới đây 1. Các hoạt động của doanh nghiệp phải dựa trên một hệ thống giá trị. Những giá trị này phải được duy trì và phát triển từ đó kiến tạo nên sự trung thành dưới một hình thái mới. Sự duy trì những giá trị văn hoá chung là một yếu tố quan trọng bởi sự duy trì đó có thể khó có thể đảm bảo được trong nhiệm kỳ khá dài của một người quản lý cấp cao. 2. Trở thành một hình mẫu đòi hỏi sự thống nhất trong suy nghĩ và hành động cũng như khuyến khích và nâng đỡ những người theo sau. Sự phát triển của một nền văn hoá thống nhất hướng về khách hàng trong toàn bộ tổ chức là tối quan trọng đối với sự tồn tại. Năng lực về xã hội đến một cách tự nhiên nhất là từ những tính cách của doanh nghiệp với tính cách sự giáo dục và một kiến thức rộng rãi về cuộc sống. 3. Nền văn hoá thống nhất hướng về khách hàng bắt đầu từ những viên chức quản trị cao nhất sau đó là xuống tới từng nhân viên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    5    0    16-08-2020
81    6    0    16-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
111    5    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
319    7    0
679    6    0