TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn tạo 1 gói các phần mềm tiện ích- P3

Dưới trường Run Mode là ba chế độ hiển thị cửa sổ cài phần mềm: Normal (bình thường), Minimized (thu cửa sổ xuống Taskbar), Maximized (cực đại cửa sổ). Xong, bấm OK. - Nếu muốn chèn thêm balloon tooltip (nội dung sẽ hiển thị khi rê chuột vào nút), bạn nhảy sang thẻ Attributes, nhập | Button Properties Bưttonl 1 1 L I I -1 Dưới trường Run Mode là ba chế độ hiển thị cửa sổ cài phần mềm Normal bình thường Minimized thu cửa sổ xuống Taskbar Maximized cực đại cửa sổ . Xong bấm OK - Nếu muốn chèn thêm balloon tooltip nội dung sẽ hiển thị khi rê chuột vào nút bạn nhảy sang thẻ Attributes nhập nội dung vào hộp Tooltip không nên gõ tiếng Việt có dấu vì nội dung sẽ hiển thị không chính xác rồi bấm OK. Lưu ý Bạn lặp lại thao tác tương tự trên để nhúng file cài phần mềm khác vào các nút còn lại. Mời bạn xem tiếp ba công đoạn sau cùng trong quy trình bào chế phần mềm AIO với AutoPlay Media Studio .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0