TAILIEUCHUNG - Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề

Tham khảo tài liệu 'công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ tục Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định có văn bản chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ôtô sau thời gian khai thác thử Số bộ hồ sơ 01 bộ . Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ôtô sau thời gian khai thác thử Quyết định số 16 2007 QĐ-BGTV. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không Phụ lục 6 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE ÔTÔ SAU THỜI GIAN KHAI THÁC THỬ Tuyến . ngược .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT