TAILIEUCHUNG - Bài 29: Thấu kính mỏng

Thấu kính là một khối chất trong suốt ( thủy tinh, nhựa,.) giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt cầu và một mặt phẳng Thấu kính mỏng có bề dày chính giữa rất nhỏ so với bán kính mặt cầu. Trong không khí chùm tia tới song song, thấu kính lồi tạo ra chùm tia ló hội tụ. Nên thấu kính lồi còn được gọi là thấu kính hội tụ | Bai 2 GV Tran Thị Bích Phượng-THPT chuyen Nguyễn Du KÍNH-PHÂN LOAI THAU KÍNH 1 Định nghĩa Thau kính la một khôi Chat trong suốt thủy tinh nhựa . giới han bởi hai mặt cau hoặc một mặt cau va một mạt phang . Thau kính mông cô bể day chính giữa rất nhô so với ban kính mat cau. O O I. THAU KÍNH-PHÂN LOẠI THAU KÍNH 2 Phân Loại Thấu kính lồi - thấu kính rìa mỏng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    5    0    15-08-2020
3    5    0    15-08-2020
3    4    0    15-08-2020
2    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
22    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    6    0