TAILIEUCHUNG - [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 5

Trong những cơ quan lớn hay các xưởng sản xuất, để đạt hiệu suất tối đa trong việc tiêu thụ điện năng, các lò sưỡi và các máy điều hoà không khí đều được kiểm soát bằng computer. Hệ thống tự điều khiển được thấy một cách phong phú trong tất cả các phân xưởng sản xuất | Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn BÀI TẬP CHƯƠNG III Hãy xác định tỷ số C R và dạng sơ đồ khối chính tắc của một hệ điều khiển sau đây Xác định hàm chuyển cho sơ đồ khối sau đây bằng kỹ thuật dùng ĐHTTH Xem giải bài toán bằng ĐHTTH. ui u2 Chương III Đồ hình truyền tín hiệu Trang III. 14 Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn Tìm hàm chuyển C R của hệ thống sau đây với k là hằng số. R C Dùng kỹ thuật ĐHTTH để giải bài tập . Vẽ ĐHTTH cho mạch điện sau ai1 Chương III Đồ hình truyền tín hiệu Trang III. 15 Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn Vẽ ĐHTTH cho mạch điện sau R2 Vẽ ĐHTTH cho mạch điện sau tính độ lợi Vi R1 C1 ------ C2 V3 Gợi ý 5 biến v1 i1 v2 i2 v3. Với v1 là input. Cần 4 phương trình độc lập. GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG III Đồ hình truyền tín hiệu Dùng công thức Mason để xác định C R. Có hai đường trực tiếp P1 G1G2G4 P2 G1G3G4 Có 3 vòng P11 G1G4H1 P21 - G1G2G4H2 P31 - G1G3 G4H2 Không có vòng không chạm. Và tất cả các vòng đều chạm cả hai đường trực tiếp. Vậy A1 1 Á2 l Do đó tỷ số C R T _ C _ P1 A1 P2 A 2 _ R _ A Chương III Đồ hình truyền tín hiệu Trang III. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN