TAILIEUCHUNG - Cập nhật hệ điều hành Windows, nên hay không?

Cập nhật hệ điều hành Windows, nên hay không? Windows Update là một dịch vụ trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để tải xuống miễn phí các cập nhật cho phần mềm của Microsoft. Đọc tiếp để tìm hiểu cách giúp bạn có thể tải xuống miễn phí các cập nhật từ Windows Update Chúng tôi cũng sẽ nói cho bạn biết về chế độ tự động update của Windows, dịch vụ này sẽ tự động tải các cập nhật xuống cho bạn. (Chỉ có đối với một số phiên bản của Windows) Chúng tôi sẽ bắt đầu với. | Cập nhật hệ điều hành Windows nên hay không Windows Update là một dịch vụ trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để tải xuống miễn phí các cập nhật cho phần mềm của Microsoft. Đọc tiếp để tìm hiểu cách giúp bạn có thể tải xuống miễn phí các cập nhật từ Windows Update Chúng tôi cũng sẽ nói cho bạn biết về chế độ tự động update của Windows dịch vụ này sẽ tự động tải các cập nhật xuống cho bạn. Chỉ có đối với một số phiên bản của Windows Chúng tôi sẽ bắt đầu với những điều cơ bản sử dụng Windows Update. Cập Nhật Windows làm những gì Windows Update là một mục trực tuyến của trang web của Microsoft cung cấp các phần tải xuống mới nhất cho Microsoft Windows Internet Explorer và các phần mềm khác của Microsoft. Định kỳ kiểm tra Cập Nhật Windows và theo các bước này để giữ cho máy tính của bạn được cập nhật và an toàn. 1 Khi bạn được kết nối với Internet nhấn vào Start. Chỉ con trỏ vào All Programs và sau đó nhấn vào Windows Update. Dịch vụ Windows Update không có cho Windows NT hay Windows 95. 2 Trong Windows Update nhấn vào Quét các cập nhật Scan for updates . Thủ thuật Lần đầu tiên bạn sử dụng Windows Update bạn sẽ được yêu cầu tải xuống bộ điều khiển Quét Scan controller . Bạn phải tải nó xuống để sử dụng Windows Update. Bạn có thể cũng nhìn thấy phần tải xuống này được cung cấp thường xuyên vào các lần ghé thăm sau. 3 Windows Update sẽ quét máy tính của bạn và cung cấp cho bạn một danh sách khuyến cáo các cập nhật. Nhớ rằng điều này chỉ áp dụng cho một số sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.