TAILIEUCHUNG - Chương 4: LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA

Định hướng một đường thẳng nào đó là xác định góc hợp bởi đường đó với một đường khác được chọn làm gốc. Trong trắc địa, hướng gốc được chọn có thể là: Kinh tuyến thực, kinh tuyến từ, kinh tuyến trục của múi. Tương ứng có các khái niệm góc phương vị thực, phương vị từ, góc định hướng. | Chương 4 LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA GV Đào Hữu Sĩ Khoa Xây dựng NỘI DUNG CHƯƠNG 4 Khái niệm về góc phương vị Các bài toán cơ bản về góc phương vị tọa độ Lưới khống mặt bằng - Phương pháp thành lập và tính toán Lưới khống độ cao - Phương pháp thành lập và tính toán GÓC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GÓC PHƯƠNG VỊ Định hướng đường thẳng Định hướng một đường thẳng nào đó là xác định góc hợp bởi đường đó với một đường khác được chọn làm gốc. Trong trắc địa hướng gốc được chọn có thể là Kinh tuyến thực kinh tuyến từ kinh tuyến trục của múi. Tương ứng có các khái niệm góc phương vị thực phương vị từ góc định hướng. Góc phương vị a Góc phương vị thực Góc phương vị thực Ath của một đường ở tại một điểm là góc phẳng tính từ hướng Bắc của kinh tuyến thực còn gọi là kinh tuyến địa lý theo chiều kim đồng hồ đến hướng đường thẳng. Ath 00 3600 Hướng Bắc của kinh thực tại một điểm được xác định bằng đo thiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.