TAILIEUCHUNG - Công cụ chuyên dụng sửa lỗi WinXP

Công cụ chuyên dụng sửa lỗi WinXP Bạn đã biết nhiều đến các phần mềm tiện ích hệ thống? Các tính năng của chúng tương tự nhau?Tuy nhiên lần này bạn nên biết đến thêm một phần mềm tiện ích mà chắc chắn bạn sẽ muốn dùng nó cho Windows XP của mình. Đó là XP Repair Pro 2007. Đây là phần mềm tiện ích hệ thống chuyên dụng để sửa lỗi cho Windows Xp và với phiên bản 2007, nó cũng tương thích cho Windows Vista nổi bật ở những tính năng sau: - Trong cơ sở dữ liệu của XP Repair Pro. | Công cụ chuyên dụng sửa lỗi WinXP Bạn đã biết nhiều đến các phần mềm tiện ích hệ thống Các tính năng của chúng tương tự nhau Tuy nhiên lần này bạn nên biết đến thêm một phần mềm tiện ích mà chắc chắn bạn sẽ muốn dùng nó cho Windows XP của mình. Đó là XP Repair Pro 2007. Đây là phần mềm tiện ích hệ thống chuyên dụng để sửa lỗi cho Windows Xp và với phiên bản 2007 nó cũng tương thích cho Windows Vista nổi bật ở những tính năng sau - Trong cơ sở dữ liệu của XP Repair Pro 2007 có tới chương trình và nó có thể sửa hơn lỗi phổ biến của Windows. - Có 8 phạm vi sửa lỗi bao trùm hầu hết các lỗi mà Windows có thể phát sinh. - Hơn 1 4 triệu lượt download và thuộc một trong những phần mềm tiện ích hệ thống phổ biến nhất. - Quản lý các chương trình startup xem chi tiết kết quả tìm lỗi chỉnh sửa registry. - Giám sát sự xung đột giữa các phần mềm và sự cập nhật trực tuyến các lỗi cũng như cách sửa lỗi liên tục hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.