TAILIEUCHUNG - Chuyển sang dạng tài khoản người dùng administrator

Chuyển sang dạng tài khoản người dùng administrator Trong Windows XP có 3 dạng tài khoản người dùng (user account) là Administrator (người quản trị), Limited user (người dùng có giới hạn) và Guest (khách mời). Administrator là cấp cao nhất, có toàn quyền điều khiển máy tính. Trong khi đó Limited user chỉ được cấp 2 quyền: thay đổi hình ảnh riêng và hình thành, thay đổi hay gỡ bỏ password riêng. Cụ thể, user này không thể cài đặt phần cứng hay phần mềm mới vào máy tính, mà chỉ được xài “ké” những thứ đang có sẵn. . | Chuyển sang dạng tài khoản người dùng administrator Trong Windows XP có 3 dạng tài khoản người dùng user account là Administrator người quản trị Limited user người dùng có giới hạn và Guest khách mời . Administrator là cấp cao nhất có toàn quyền điều khiển máy tính. Trong khi đó Limited user chỉ được cấp 2 quyền thay đổi hình ảnh riêng và hình thành thay đổi hay gỡ bỏ password riêng. Cụ thể user này không thể cài đặt phần cứng hay phần mềm mới vào máy tính mà chỉ được xài ké những thứ đang có sẵn. Còn dạng tài khoản Guest thì được quyền truy xuất máy tính không cần password và vì lẽ đó chỉ được cấp quyền rất hạn chế. Ở mặc định Windows XP tắt dạng tài khoản Guest lúc đó nó là off và Administrator có quyền bật dạng này on khi cần thiết. Dĩ nhiên cách tốt nhất là dùng tài khoản dạng Administrator để có quyền điều khiển hoàn toàn máy tính của mình. Nhưng như vậy sẽ nảy sinh nhiều nguy cơ về an ninh. Bất cứ ai biết password truy cập dạng tài khoản này đều có thể dễ dàng quậy tưng hệ thống của bạn. Khi kết nối Internet máy tính của bạn sẽ là mồi ngon cho các hacker và cracker. Vì thế nhiều chuyên gia khuyên người ta nên sử dụng dạng tài khoản Limited user trong công việc hàng ngày. Chỉ khi nào cần tới các tác vụ của Administrator người ta mới chuyển sang dạng người dùng cao nhất này. Tuy nhiên xin lưu ý trước rằng có một số chương trình đặc biệt là game không toàn tâm toàn ý phục vụ những Limited user đâu. Bạn có thể truy cập địa chỉ http kb 307091 để tham khảo danh sách những chương trình có thể không hoạt động tốt khi bạn chạy Windows XP với tài khoản Limited user. Dạng người dùng này cũng không được phép hình thành các file trong thư mục gốc hay thư mục WINDOWS. Vì thế Limited user không thể chạy được các chương trình đòi hỏi phải sử dụng các thư mục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.