TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Phước Sơn

Cùng tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Phước Sơn” giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì thi được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Chúc các em thi tốt! | UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG PTDTBT THCS PHƯỚC CHÁNH NĂM HỌC 2023-2024 Môn TOÁN- Lớp 9 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Họ tên . Điểm Nhận xét của thầy cô giáo Lớp . I. TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Em hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A B C D trước câu trả lời đúng trong các câu sau Câu 1. Căn bậc hai của 9 là A. 3 và -3. B. 3. C. -3. D. 9 và -9. Câu 2. Căn bậc hai số học của 4 là A. 2 và -2. B. 2. C. -2. D. 4 và -4. Câu 3. Tính A. 12 . B. 12. C. -12. D. 144. Câu 4. Với giá trị nào của x thì xác định A. x gt 0. B. x. C. x. D. x gt 4. Câu 5. Kết quả của phép tính bằng A. 10. B. 100. C. D. 5. Câu 6. Kết quả của phép tính bằng A. . B. . C. 9. D. 3. Câu 7. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng A. với B C. với A B B. với B D. . Câu 8. Kết quả của phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn của với y gt 0 là A. . B. . C. D. . Câu 9. Kết quả so sánh của 6 và là A. 6 lt . B. 6 gt . C. 6 . D. 6 . Cho hình vẽ B 30 10cm A C Hình vẽ áp dụng cho câu 10 11. Câu 10. Số đo của góc C bằng bao nhiêu A. 300. B. 450. C. 600 . D. 700 . Câu 11. Độ dài cạnh AC bằng A. 3cm. B. 5cm. C. 6cm . D. 4cm. Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Hệ thức nào đúng A. AH2 . C. AH2 . B. AH2 AB2 AC2. D. AH2 . Câu 13. Cho tam giác ABC vuông tại A sinB bằng A. . B. . C. . D. . Câu 14. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng A. Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc kề. B. Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với tan góc đối. C. Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối. D. Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với cotang góc kề. Câu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB 3cm AC 4cm. Khi đó tanB bằng A. . B. . C. D. II. TỰ LUẬN 5 0 điểm Câu 1. 1 điểm a So sánh hai số sau và b Thực hiện phép tính Câu 2. 2 điểm a Rút gọn biểu thức sau với a gt 0 b Giải phương trình 3 Câu 3. 2 điểm a Cho hình vẽ Tìm x và y trên hình vẽ đã cho b .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.