TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Những con vật cưng

Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Trẻ tìm hiểu về đặc điểm bên ngoài một số con vật gần gũi với trẻ. - Hiểu nơi sống và đặc điểm sinh sống đơn giản của một số con vật. 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Gọi đúng tên và phân biệt một số đặc điểm khác nhau giữa các con vật. - Gọi đúng tên một số đặc điểm, nơi sống, đặc điểm sống của con vật. - Biết nói trọn câu 3. Phát triển thẩm mỹ - Cảm nhận được vẻ đẹp của các con. | KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề Những con vật cưng Thời gian 2 tuần Licensed from KNOW YOUR DOG AN OWNERS GUIDE TO DOG BEHAVIOR I 992 DORLING HINDERSLEY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED I. Mục tiêu 1. Phát triển nhận thức - Trẻ tìm hiểu về đặc điểm bên ngoài một số con vật gần gũi với trẻ. - Hiểu nơi sống và đặc điểm sinh sống đơn giản của một số con vật. 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp - Gọi đúng tên và phân biệt một số đặc điểm khác nhau giữa các con vật. - Gọi đúng tên một số đặc điểm nơi sống đặc điểm sống của con vật. - Biết nói trọn câu 3. Phát triển thẩm mỹ - Cảm nhận được vẻ đẹp của các con vật - Biết sử dụng và phối hợp màu sắc trong các hoạt động nghệ thuật tạo hình. - Hát đúng lời và đúng gia điệu một số bài hát về các con vật. 4. Phát triển thể chất - Rèn luyện các vận động và thể hiện các vận động một cách khéo léo. - Mô tả hoạt động của các con vật. 5. Phát triển tình cảm - xã hội - Thể hiện phép lịch sự và lễ phép trong gia tiếp với cô với bạn. II. Nội dung Những con vật cưng Gia súc và gia cầm Con gà con vịt Con heo con bò lợi ích của các con vật. Con gì nuôi trong nhà Con chó Con mèo Lợi ích của các con .