TAILIEUCHUNG - Nhân vật Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong Truyền kì tân phả của Đoàn Thị Điểm

Bài viết sau sẽ giới thiệu khái quát về nhân vật Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong tác phẩm Truyền kì tân phả của Đoàn Thị Điểm về các đặc điểm nổi bật: Xuất thân, ngoại hình, phẩm chất, tài năng, hành trạng và số phận. | NHÂN VẬT THÁNH MẪU LIỄU HẠNH TRONG TRUYỀN KÌ TÂN PHẢ CỦA ĐOÀN THỊ ĐIỂM NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG TRẦN THỊ THU HẰNG HỒ THỊ DIỆU HIỀN Khoa Ngữ văn Tóm tắt Thánh Mẫu Liễu Hạnh có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam. Hình tƣợng này không chỉ tồn tại trên khía cạnh văn hóa tâm linh mà còn hóa thân thành nhân vật trong tác phẩm văn học. Một trong những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất thể hiện thành công hình tƣợng Thánh Mẫu Liễu Hạnh là Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm. Bài viết sau sẽ giới thiệu khái quát về nhân vật Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong tác phẩm Truyền kì tân phả của Đoàn Thị Điểm về các đặc điểm nổi bật xuất thân ngoại hình phẩm chất tài năng hành trạng và số phận. 1. MỞ ĐẦU Thánh Mẫu Liễu Hạnh là nhân vật có sức ảnh hƣởng lớn đến đời sống văn hóa và văn học Việt Nam. Hình tƣợng Thánh Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện trong văn học dân gian với truyện cổ tích Sự tích công chúa Liễu Hạnh và đi vào văn học viết với sáng tác của nhiều tác giả nhƣ Đoàn Thị Điểm Vân Cát Thần Nữ Nguyễn Công Trứ Liễu Hạnh công chúa diễn âm trong văn chầu Văn Địa Tiên Thánh Mẫu Cảnh Thƣ đƣờng văn . Trong các sáng tác trên thì hình tƣợng Thánh Mẫu Liễu Hạnh đẹp nhất và hoàn thiện nhất trong tác phẩm Truyền kì tân phả của Đoàn Thị Điểm. Trong khuôn khổ bài viết này nhóm chúng tôi sẽ cố gắng khái quát rõ những đặc điểm quan trọng nhất về Thánh Mẫu Liễu Hạnh để từ đó thấy đƣợc vẻ đẹp toàn diện của nhân vật trong tác phẩm Truyền kì Tân Phả của Đoàn Thị Điểm. 2. XUẤT THÂN LẠ KỲ Khi nghiên cứu về Mẫu Liễu Hạnh thì hệ thống các truyền thuyết và thần tích nói về bà rất đa dạng và phức tạp. Trãi qua từng thời kì lịch sử thì nhân vật đƣợc khái quát hóa lên một tầm cao mới. Sau đây là bản kể xuất thân của Đoàn Thị Điểm kể lại rằng Thôn An Thái xã Vân Cát là một làng nổi tiếng ở huyện Thiên Bản. Đất bằng phẳng nƣớc trong vắt cây cối tƣơi tốt phong tục chất phát. Trong làng có gia đình ông Lê Thái Công ăn làm lƣơng thiện hiền lành chất phát ngày đêm đốt hƣơng thờ phật khi bận cũng không quên .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.