TAILIEUCHUNG - Tài liệu môn Kinh tế học siêu vĩ mô Phần 1

Tài liệu MBA môn Kinh tế học siêu vĩ mô . Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô Trong thời đại của mình, Lênin đã chỉ ra sự câu kết giữa tư bản công nghiệp và tư bản tài chính với sự tập trung cao độ, thành các đầu sỏ tài chính. Lênin đã nhận xét rằng chỉ có ba, năm nhóm tư bản tài chính khống chế, thống trị toàn bộ nền kinh tế của một nước. Vậy trong thời đại ngày nay sự câu kết của tư bản đó có hình thái mới như thế nào? Các. | Tài liệu môn Kinh tế học siêu vĩ mô 7 7 7 Phân 1 . Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô Trong thời đại của mình Lênin đã chỉ ra sự câu kết giữa tư bản công nghiệp và tư bản tài chính với sự tập trung cao độ thành các đâu sỏ tài chính. Lênin đã nhận xét rằng chỉ có ba năm nhóm tư bản tài chính khống chế thống trị toàn bộ nền kinh tế của một nước. Vậy trong thời đại ngày nay sự câu kết của tư bản đó có hình thái mới như thế nào Các nhà tư bản đã có những mối liên kết chặt chẽ hơn hay lỏng lẻo đi Không phải ngẫu nhiên hiện nay có những bài viết về những tổ chức siêu mật đóng vai trò thống trị thế giới như Tập đoàn bàn tròn của Anh Uỷ ban ba bên và Hiệp hội quan hệ ngoại giao ở Mỹ Thanh Thương hội Hội Sư tử ở Đông Á đặc biệt là Hội Tam điểm Freemason có truyền thống hàng trăm năm mà người ta nói rằng đó là tổ chức bí mật của các yếu nhân hiện diện ở hầu hết các nước trên thế giới. Dư luận cho rằng muốn trở thành tổng thống Mỹ thì trước hết phải là thành viên của Hội Tam điểm. Trong số 56 người ký tên vào Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ thì có 29 người là thành viên Hội Tam điểm. Năm 2002 báo chí Mỹ có nói đến Hội Skull Bones 322 mà các hội viên của nó hiện là những ông chủ thực sự của thế giới. Đó là một tổ chức siêu mật được thành lập năm 1832 và có siêu quyền lực trong các hoạt động kinh tế xã hội ở nước Mỹ và trên thế giới mà những thành viên của nó có hai ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2004 Kerry là thành viên của Hội từ năm 1966 và Bush là thành viên của Hội từ năm 1968. Khi cho rằng Hội này nắm những quyền lực tuyệt đối về tài chính chính trị tình báo và thông tin đại chúng cùng với việc đưa người vào các cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị và xã hội của nước Mỹ đồng thời giữ vai trò chủ đạo trong tri thức và tư tưởng của nước Mỹ bằng việc thành lập hàng loạt hội nghiên cứu về tâm lý lịch sử kinh tế . người ta đã không đánh giá hết tầm vóc và ảnh hưởng của Hội đối với nước Mỹ trong lịch sử đặc biệt trong việc tổ chức và lãnh đạo xã hội Mỹ thích ứng với .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN