TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở Công ty Thương Mại Gia Lâm Hà Nội

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - một số giải pháp nâng cao hiệu quả tthh ở công ty thương mại gia lâm hà nội , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | cho thấy: lương thực (quy gạo) qua ba năm đều tăng lên, năm 2002 là 75 tấn tăng 7,14% so với năm 2001(70 tấn) tương đương với 5 tấn, năm 2003 là 84 tấn tăng 12% so với năm 2002 tương đương với 9 tấn. Bình quân trong ba năm tăng 9,57%. Thịt lợn, trong ba năm có xu hướng giảm xuống là do giá cả trên thị trường đắt đỏ nên lượng nhập vào của Công ty giảm dần, năm 2002 là 35 tấn giảm 12,5% so với năm 2001(40 tấn) tương đương với 5 tấn, năm 2003 lượng nhập vào là 30 tấn giảm 13,39% so với năm 2002 tương đương với 5 tấn. Các mặt hàng như đường, sữa, bánh kẹo trong ba năm đều tăng, điều này là do giá cả các mặt hàng này trong ba năm đều có xu hướng giảm vì vậy lượng tiêu dùng tăng lên. năm 2002 lượng đường nhập vào là 45 tấn tăng 12,5% so với năm 2001 tương đương với 5 tấn, năm 2003 là 48 tấn tăng 6,67% so với năm 2002 tương đương với 3 tấn, bình quân trong ba năm tăng 9,59%. Sữa năm 2002 tăng 19,05% so với năm 2001 tương đương với 8000 hộp, năm 2003 tăng 8% so với năm 2002 tương đương với 4000 hộp, bình quân trong ba năm tăng 13,53%. Bánh kẹo năm 2002 tăng 14,29% so với năm 2001 tương đương với 5tấn, năm 2003 tăng 12,5% so với năm 2002 tương đương với 5 tấn, bình quân trong ba nam tăng 13,4%. Ngoài ra còn có các mắt hàng cũng đều tăng qua ba năm như giấy vở, dầu hoả, xi măng, than. Trong khi đó các mặt hàng như rượu, thuốc lá, xà phòng trong ba năm đều giảm. Rượu năm 2002 giảm 9,19% so với năm 2001 và năm 2003 giảm 10% so với năm 2002. Xà phòng năm 2002 giảm 6,67% so với năm 2001, năm 2003 giảm 7,14% so với năm 2002. nguyên nhân là do giá cả trên thị trường tăng cao. Thuốc lá năm 2002 giảm 7,69% so với năm 2001, năm 2003 giảm 6,25% so với năm 2002 điều này là do người tiêu dùng đã nhận thấy được tác hại của thuốc lá có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, vì thế nhu cầu tiêu dùng thuốc lá ngày càng giảm.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN