TAILIEUCHUNG - Cài đặt LibreOffice trong Ubuntu LibreOffice

LibreOffice là ứng dụng văn phòng mã nguồn mở miễn phí được cung cấp cho hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux (hỗ trợ cả 32-bit và 64-bit). Người dùng có thể áp dụng cách sau để cài đặt cho Ubuntu và . | Cài đặt LibreOffice trong Ubuntu LibreOffice là ứng dụng văn phòng mã nguồn mở miễn phí được cung cấp cho hệ điều hành Windows Mac OS X và Linux hỗ trợ cả 32-bit và 64-bit . Người dùng có thể áp dụng cách sau để cài đặt cho Ubuntu và . Bộ ứng dụng văn phòng miễn phí LibreOffice Phiên bản kế tiếp của Ubuntu là mã Natty dự kiến ra mắt vào tháng Tư tới đây sẽ được trang bị bộ ứng dụng này để thay thế cho của Oracle. Nhưng nếu như người dùng Ubưntư mã Maverick Meerkat và Ubưntư mã Lưcid Lynx mưốn trải nghiệm bộ ứng dụng văn phòng mã ngưồn mở này trước hoặc đơn giản là thay thế cho bộ ứng dụng văn phòng đang sử dụng thì có thể tham khảo bài viết hướng dẫn dưới đây. Đầu tiên người dùng Ubưntư mã Maverick Meerkat và Ubưntư mã Lưcid Lynx hãy trưy cập vào đây để chọn phiên bản phù hợp cuả LibreOffice và tải về. Download LibreOfiice Release Candidate 3 Before downloading. please check sysh m menis for ycrjr computer You migm also use about Ulf new features in tins version Todownload the nghl package Torycrnr particular needs make betow iị fljện you wsff tníỉ page me fry to detect your system snữ offei yoif Jhe nỹtìi 3 cs t Linux 64 tiamiT vi - ĩiSng việt v Duwmwd usmgSitToiHnt t j LfbỌ_3 Lmurt iBỗ-Si oiẼtali-rpm gz 164 MB Ịimlall rỊ W 64 angi rpm y IH 1Á 2 MB W - Tiéng ưrệlji Downloacf the source code lũ buid your own Insla ier a Download the SDK tor developing exiensithis artd external tools Other way to download Libredffite lhe productwfly Suite Quá trình thực hiện Bước 1 Gỡ bỏ Người dùng nhấn tổ hợp phím ALT F2 trên bàn phím đánh dấu chọn Run in terminal và điền dòng lệnh sudo apt-get purge openoffice . vào hộp thoại Run Application hiện ra rồi nhấn nút Run. Run Application Ịgksu ỉ pt-get purge openoffice . T .vf Run in terminal Show list oFknown applications Run with file. Help Cancel Rurk Cửa sổ Terminal hiện ra người dùng nhập mật khẩu của mình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN