TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật thuyết phục

Tạo sự tin tưởng. Để tiếp cận và chiếm được sự tin tưởng của người khác không hề đơn giản. Khéo léo thôi không đủ, bạn còn cần phải chân thành nữa. Nếu muốn người khác ủng hộ phương án của mình, trước tiên hãy cho họ biết tại sao họ nên nghe bạn, và chứng minh cho họ thấy đó là phương án khả thi nhất. | Nghệ thuật thuyết phục - Tạo sự tin tưởng. Để tiếp cận và chiếm được sự tin tưởng của người khác không hề đơn giản. Khéo léo thôi không đủ bạn còn cần phải chân thành nữa. Nếu muốn người khác ủng hộ phương án của mình trước tiên hãy cho họ biết tại sao họ nên nghe bạn và chứng minh cho họ thấy đó là phương án khả thi nhất. 15 bước dưới đây sẽ giúp bạn thành công mỹ mãn trong việc thuyết phục đối tác đồng ý với dự án của cá nhân bạn. 1. Tạo sự tin tưởng. Để tiếp cận và chiếm được sự tin tưởngcủa người khác không hề đơn giản. Khéo léo thôi không đủ bạn còn cần phải chân thành nữa. Nếu muốn người khác ủng hộ phương án của mình trước tiên hãy cho họ biết tại sao họ nên nghe bạn và chứng minh cho họ thấy đó là phương án khả thi nhất. 2. Tìm điểm tương đồng. Những tư tưởng lớn thường vẫn hay gặp nhau. Do đó hãy thể hiện cho người nghe thấy ý tưởng của bạn rất ăn khớp với họ hoặc chí ít thì cũng dính dáng nhiều đến công việc của họ. Tốt nhất bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ thấu hiểu những lo lắng của họ và biết cách chia sẻ. Khi đã thấy bạn cùng thuyền với họ chắc chắn lòng tin từ đó sẽ hình thành. 3. Lập luận rõ ràng. Cho dù đó là bài thuyết trình một buổi gặp gỡ giới thiệu sản phẩm hay gì chăng nữa thì hãy cố gắng để mọi lập luận của bạn thật mạch lạc. Hãy bắt đầu sao cho ai cũng muốn nghe bạn nói tiếp. Hãy kết thúc sao cho những gì bạn nói sẽ để lại ấn tượng lâu dài trong tâm trí người nghe. Lặp lại những lập luận quan trọng nhất sẽ khiến người nghe chú ý và dễ nhớ hơn. 4. Thể hiện cả ưu nhược điểm. Không một ý tưởng nào thật sự hoàn hảo. Người nghe sẽ thấy bạn công bằng và có lý hơn nếu bạn đề cập đến cả phần ưu lẫn nhược điểm của một vấn đề. Quan trọng là bạn phải biết cách nhấn mạnh ưu điểm và chỉ sơ qua các nhược điểm để đối tác thấy rằng những cái vượt vẫn đang vượt trội. Đừng múa rìu qua mắt thợ khi đưa ra quá nhiều ưu điểm hoặc nối dối về nhược điểm vì người bị hại sau cùng sẽ là bạn chứ không phải người nghe. 5. Khơi gợi tính tư lợi. Sẽ .