TAILIEUCHUNG - Slide bài giảng phương pháp học đại học

Chuẩn bị và thích nghi với sự thay đổi khi vào đại học: tầm quan trọng của việc học đại học; kỳ vọng một công việc có mức lương cao; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cần thiết; đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; theo đuổi những giấc mơ về một nghề nghiệp trong đời | KỸ NĂNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Biết cách học là đủ chứng tỏ bạn thông thái. Henry Brooks Adams 2 Học tập cũng như Mặt trời lung linh nơi thiên đàng W. Shakespeare 3 1 Người mở thêm một trường học là người đã đóng cửa một nhà tù Victor Hugo 4 ich học g ta là gì học này Tại sao phải có kỹ năng và phương pháp học tập Đại học Cấp bốn Chúng ta có biết cá Cách học của chún Hiệu quả của cách Có phương pháp v . Nội dung 1. Mở đầu 2. Quản lý thời gian 5 3. Kỹ năng lắng nghe g 4. Kỹ năng ghi chép 5. Kỹ năng đọc sách 6. Kỹ năng tư duy 7. Ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi 5 8. Chiến lược trong thi cử 2 5 À Phân mở đâu A. Chuẩn bị và thích nghi với sự thay đổi khi vào đại học g Tâm quan trọng của việc học đại học g Tại sao bạn học đại học I Mục tiêu thực sự của bạn là gì 5 A A1 Â X 1 1 . Â. g A. Chuẩn bị và thích nghi với sự thay đổi khi vào đại học Tâm quan trọng của việc học đại học 5 T x í . . . g Kỳ vọng một công việc có mức lương cao g Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cân thiết g Đáp ứng nhu câu của thị trường lao động Theo đuổi những giấc mơ về một nghề nghiệp trong đời Áp lực từ bố mẹ . g Những thay đổi trong môi trường đại học I Sự tự do Khối lượng công việc Tiếp cận với công nghệ thông tin n

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN