TAILIEUCHUNG - Luận văn - Quá trình hình thành và phát triển ở cty cổ phần Viễn thông điện lực Hà Nội

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - quá trình hình thành và phát triển ở cty cổ phần viễn thông điện lực hà nội , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Một thực tế cho thấy hiện nay công ty đang gặp khó khăn vế vốn để mở rộng thị trường và có thể nhận các công trình với quy mô lớn hơn. Do vậy công ty cần phải tiến hành huy động vốn từ các nguồn khác nhau đồng thời sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, đẩy nhanh tốc độ quay của vốn. Công ty có thể tiến hành huy động vốn bắng cách có thể huy động vốn vay dài hạn hoặc vay vốn với từng công trình thực hiện bằng cách vay vốn từ cán bộ công nhân viên. Công ty cần có các biện pháp khuyến khích và khen thưởng đối với những những người tích cực cho Công ty vay vốn. Đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc lãi suất vay vốn từ người lao động lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng và nhỏ hơn lãi suất tiền vay ngân hàng. Khi đó chi phí vay vốn của Công ty từ người lao động có thể mới có thể nhỏ hơn chi phí vay vốn ngân hàng đồng thời cũng đảm bảo lợi ích cho người lao động. Mặt khác, Công ty cũng phải có những giải pháp thật cụ thể, khả thi, đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn, tránh mọi rủi ro có thể có với người lao động thì mới có thể huy động vốn từ người lao động vì hơn ai hết người lao động hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty như thế nào và chỉ khi thấy rõ lợi ích và chi phí bỏ ra thì họ mới thật sự yên tâm cho Công ty vay vốn và cống hiến sức lao động đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN