TAILIEUCHUNG - Viết các email tuyệt hay

Mặc dù email là một phương tiện được sử dụng rộng rãi nhưng nhiều người không biết sử dụng nó hiệu quả. Đó là một cách “tức thời” để liên lạc với người khác, thật dễ cho qua những điều cơ bản của văn bản giao dịch công việc như chính tả, văn phạm và cách chấm câu qua email. Tuy nhiên điều quan trọng là bạn phải duy trì những chuẩn mực cao dù bạn giao dịch với người khác bằng cách nào. Phong cách bạn dùng cho 1 bức thư rõ ràng sẽ phụ thuộc vào người nhận,. | Viết các email tuyệt hay Mặc dù email là một phương tiện được sử dụng rộng rãi nhưng nhiều người không biết sử dụng nó hiệu quả. Đó là một cách tức thời để liên lạc với người khác thật dễ cho qua những điều cơ bản của văn bản giao dịch công việc như chính tả văn phạm và cách chấm câu qua email. Tuy nhiên điều quan trọng là bạn phải duy trì những chuẩn mực cao dù bạn giao dịch với người khác bằng cách nào. Phong cách bạn dùng cho 1 bức thư rõ ràng sẽ phụ thuộc vào người nhận nhưng hãy dành thời gian xét đoán những gì bạn đang viết cho ai đó để hình ảnh hoặc danh tiếng của công ty luôn được củng cố chứ không bao giờ bị giảm sút. Mỗi email nên có một chủ đề xác định rõ ràng để người nhận có thể nhanh chóng quyết định thư đó quan trọng đến mức nào. cho dù bạn có thể sử dụng các thuật ngữ như khẩn cấp hoặc ưu tiên hàng đầu để cảnh báo người nhận hãy cố gắng chỉ dùng chúng khi thật sự cần thiết vì nếu không tác động sẽ bị giảm. Bước 1 Xác định rõ chủ đề của email Khi email trở nên phổ biến mọi người trong công việc nhận được khối lượng lớn thư mỗi ngày. Để xử lý cơn lũ tiềm ẩn này người ta phải sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết định điều gì là quan trọng nhất. Sau đó hãy đảm bảo rằng mỗi email bạn gửi đi có một chủ đề được xác định rõ ràng. Hầu hết một gói email phổ biến đều có một dòng chủ đề do đó hãy sử dụng dòng này để nêu email của bạn nói về vấn đề gì càng súc tích càng tốt. Các ví dụ bao gồm - Ngày mới cho cuộc họp. - Những thay đổi giá trên loại hàng ABC - Báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng - Đơn đặt hàng cho khách hàng XYZ - tình trạng giao hàng - Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm Các nội dung này luôn ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề chính nhưng chúng lại chỉ rõ bức email nói về vấn đề gì. Một số email bao hàm một chủ đề mà chủ đề đó lại thay đổi qua một giai đoạn thời gian như nội dung của tập sách quảng cáo mới hoặc tình trạng của một dự án. Để giúp mọi người theo dõi được những thay đổi và để đảm bảo họ đọc được những phiên bản thông tin mới nhất hãy thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN