TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu tác nhân vi khuẩn gây viêm phổi thở máy và Gene kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Mục tiêu của luận án xác định đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi thở máy bằng kỹ thuật giải trình tự gene 16S-rRNA, có so sánh với phương pháp định danh vi khuẩn dựa vào nhuộm Gram, nuôi cấy và các phản ứng sinh hóa. Xác định gene kháng thuốc của vi khuẩn gây viêm phổi thở máy bằng kỹ thuật PCR và mối liên quan với MIC. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu tác nhân vi khuẩn gây viêm phổi thở máy và Gene kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN MINH GIANG NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THỞ MÁY VÀ GENE KHÁNG THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ Ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc Mã số 62720122 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2019 2 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học . Trần Văn Ngọc Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp tại ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH vào hồi .giờ phút ngày .tháng .năm . Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM - Thư viện Đại học Y Dược 1 GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Đặt vấn đề Viêm phổi thở máy VPTM là một vấn đề lâm sàng quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới vì tần suất mắc bệnh và tử vong tăng cao. Nghiên cứu ở các nước Âu Mỹ cho thấy tỉ lệ VPTM là 10 . Tại Canada VPTM là 18 ca trên 1000 ngày thở máy. Các quốc gia Á Châu VPTM là 18 . Tại Việt Nam VPTM dao động từ 20 - 52 . VPTM là nguyên nhân hàng đầu gây tăng tỉ lệ tử vong 26 - 72 kéo dài thời gian nằm viện 41 so với 23 ngày ở nhóm có và không VPTM và tăng chi phí điều trị 5 10 lần . VPTM được định nghĩa là viêm nhu mô phổi xảy ra sau 48 giờ thở máy qua nội khí quản hoặc qua khai khí quản. Chẩn đoán VPTM được thiết lập dựa trên chứng cứ lâm sàng và vi sinh. Việc xác định vi khuẩn gây bệnh thông qua cấy định lượng hoặc bán định lượng đàm hút qua nội khí quản đơn thuần hoặc qua nội soi phế quản. Việc định danh vi khuẩn bằng nhuộm Gram nuôi cấy đặc tính mọc và các phản ứng sinh hóa là chuẩn mực. Tuy nhiên phương pháp vi sinh kinh điển này không thể áp dụng trong các trường hợp sau. Vi khuẩn Gram âm khó mọc mọc chậm vi khuẩn hiếm hoặc chỉ biểu hiện một vài đặc tính về sinh hóa. Cũng như các vi khuẩn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.