TAILIEUCHUNG - Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8

Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu máy điện DC, cấu tạo máy điện DC, máy điện DC thực tế, máy điện DC kích từ độc lập, máy điện DC kích từ nối tiếp, động cơ vạn năng, máy phát DC kích từ song song, . Mời các bận cùng tham khảo. | Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8 Biến đổi năng lượng điện cơ -Máy điện một chiều Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện DC Giới thiệu Có đặc tính cơ moment-tốc độ ưu việt. Dễ dàng trong việc điều khiển tốc độ. Cả cuộn stator kích từ và cuộn rotor phần ứng đều có mang dòng DC. Với cùng chi tiết kĩ thuật máy điện DC đắt hơn máy điện AC. Cuộn kích từ trong máy DC công suất nhỏ có thể được thay thế bằng nam châm vĩnh cửu. Cuộn kích từ ở stator được cấp bởi dòng DC hay dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường tĩnh. Dòng rotor được cấp qua chổi than và cổ góp. Cổ góp sẽ thay đổi chiều dòng điện trong các cạnh của khung dây để cho từ trường stator và rotor vuông góc với nhau. Moment tạo ra càng lớn thì việc điều khiển càng đơn giản. Động cơ vạn năng có thể chạy được với điện áp AC mặc dù được xếp loại là động cơ DC. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện DC Cấu tạo Armature with Lõi từ rotor làm bằng các lá skewed slots thép có rãnh. Mỗi cạnh của cuộn Commutator được đặt trong rãnh và nối với một vành góp. Lõi stator có thể không dùng lá thép do kích từ DC và được gắn cố định vào vỏ máy. Bearings Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện DC Nguyên tắc hoạt động Magnetic poles Xét một máy DC đơn giản như hình bên. Mỗi cạnh của khung được nối tới một vành góp. Khi cạnh khung quay từ cực này sang cực kia vành góp cũng chuyển sang chổi than đối diện. Điều này sẽ làm đổi chiều Brushes Commutator dòng điện trong cạnh khung dẫn đến Rotor coil chiều moment không đổi cho dù cực tính của từ trường thay đổi. dLsr Dùng đồng năng lượng moment là T ir i s ir i s e d Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện DC thực tế Máy điện DC thực tế có nhiều vành góp và cuộn rotor Fig. . Vành góp dùng làm cho trục từ phần ứng vuông góc với trục từ stator moment không đổi. Về tổng quát moment tỉ lệ với dòng phần ứng và dòng kích từ T e Gia i f Mạch tương đương và các phương trình động học tương ứng di f vf _

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.