TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex

Luận án dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng quản trị mua nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex, luận án đề xuất 2 nhóm giải pháp mang tính định hướng hoàn thiện quản trị mua nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp may trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản trị mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VŨ THỊ NHƯ QUỲNH QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY THUỘC VINATEX Chuyên ngành Kinh doanh thương mại Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI 2019 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Thương Mại Người hướng dẫn khoa học 1. PGS TS. Bùi Hữu Đức 2. TS. Lục Thị Thu Hường Phản biện 1 PGS TS. Lê Thái Phong Phản biện 2 PGS TS. Đinh Văn Thành Phản biện 3 PGS TS. Nguyễn Xuân Quang Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp tại Vào hồi giờ ngày. . tháng . . năm Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Thương mại 1 PHẦN MỞ ĐẦU cấp thiết của đề tài Một là trong cấu trúc chuỗi giá trị của doanh nghiệp M. Porter đặc biệt nhấn mạnh tới yếu tố cung cấp nguyên vật liệu NVL đầu vào và xác định đây là khâu mở đầu của các hoạt động chuỗi giá trị cơ bản. Quản trị mua NVL cụ thể là các hoạt động liên quan tới việc thu mua quản lý dòng NVL từ đầu vào cho đến công đoạn bảo quản trước khi đưa vào sản xuất quản trị mua NVL là nhiệm vụ quan trọng của các doanh nghiệp sản xuất giúp doanh nghiệp đảm bảo được tính nhịp nhàng và liên tục trong hoạt động. Hai là bên cạnh những yếu tố như nhu cầu của thị trường hoạt động của đối thủ cạnh tranh và chỉ số giá cả chung thì quản trị NVL cũng góp phần quyết định hiệu quả hoạt động doanh thu và lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp . Ba là quản trị NVL bao gồm tất cả các chức năng quản trị vận hành từ việc mua nguyên liệu đầu vào cho tới tiến hành sản xuất rồi giao thành phẩm cho khách hàng. Để thực hiện những chức năng này doanh nghiệp cần tiến hành các công tác quản trị như xác định nhu cầu sản xuất lên lịch sản xuất và mua nguyên liệu phân loại phân phối và đánh giá nguyên liệu. Sự phối hợp triển khai hiệu quả các chức năng trên sẽ giúp doanh nghiệp tăng được kết quả kinh doanh của mình. Bốn là về .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.