TAILIEUCHUNG - Đề cương môn quản trị học trường ĐH mở TP Hồ Chí Minh

Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong chương trình đại học, nhưng để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ về các tổ chức trong xã hội, quan hệ con người, chi phí, thành quả công việc | QUAN TRỊ KINH AN ĐỀ CƯƠNG MÔN HOC ƯỜNG ĐẠI HOC MỞ TP. HỒ CHÍ MI QUAN TRỊ HỌC Năm học 2008 - 2009 97 Võ Văn Tần Quận 3 Phường 6 TP. Hồ Chí Minh w w w . o u . e d u . v n TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel 84-8 9 300 210 - Fax 84-8 9 300 085 PHẦN A THÔNG TIN TỔNG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này sinh viên sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng sau Hiểu quản trị là gì và biết những công việc của nhà quản trị. Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong chương trình đại học nhưng để tiếp thu tốt nội dung môn học sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn ví dụ về các tổ chức trong xã hội quan hệ con người chi phí thành quả công việc . Vì nhiều ví dụ minh hoạ sẽ được lấy từ cuộc sống thực tế nhất là trong lĩnh vực kinh doanh nên sinh viên cần tập thói quen đọc báo hàng ngày và các tạp chí định kỳ hoặc các trang web về quản trị kinh doanh như Nhà quản trị Kinh tế Sài gòn các trang web bwportal . để có thông tin về các tình huống cụ thể. THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học là một học phần có 4 đơn vị học trình học trong 60 tiết được phân bổ như sau Số tiết lý thuyết 30 Số tiết thảo luận bài tập 15 Số tiết tự học thuyết trình báo cáo chuyên đề 15 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Giảng viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu. Bổ sung bài giảng chính khoá bằng các chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu và thuyết trình. Và sau một nhóm bài theo chủ đề giảng viên sẽ cho câu hỏi hoặc tình huống để sinh viên làm bài tập và thảo luận tại lớp. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Nghiên cứu thuyết trình bài tập tại lớp 30 Bài thi cuối khoá tự luận hoặc trắc nghiệm 70 Copyright

TỪ KHÓA LIÊN QUAN