TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội

Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã có được những thành công to lớn. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng thì mới có tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt với những doanh nghiệp sản xuất có tồn tại được hay không còn phải phụ thuộc vào khâu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình, đưa sản. | Việc đầu tư đổi mới công nghệ phải nhằm đồng bộ hoá dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Việc đầu tư không nhất thiết phải lựa chọn thiết bị hiện đại nhất mà tuỳ thuộc vào khả năng tài chính, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất của công ty để lựa chọn thích hợp. Xem xét kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ máy móc thiết bị trên cơ sở đó ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất các mặt hàng trọng điểm, mũi nhọn của công ty như: mặt hàng sợi, sản phẩm dệt kim. Ngoài ra kỹ thuật công nghệ phải được đầu tư sao cho phù hợp với trình độ sử dụng của người lao động. Tránh tình trạng đầu tư những công nghệ quá hiện đại, không sử dụng hết công suất dẫn đến bị lãng phí do hao mòn vô hình từ đó lại làm tăng giá thành sản xuất, giảm khả năng tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên đầu tư công nghệ sử dụng nhiều lao động vì chúng ta có nguồn lao động dồi dào, khéo léo mà chi phí lao động không cao. Nhưng cũng cần tránh tình trạng đầu tư những loại công nghệ máy móc trung bình, những máy móc “second hand” bởi chúng chỉ giải quyết được những yêu cầu trước mắt và nhanh chóng lạc hậu. Ngoài ra phải thực hiện đầu tư một cách đồng bộ và có trọng điểm. Để thực hiện đầu tư có hiệu quả cần nâng cao chất lượng lập và thẩm định dự án đầu tư. Công ty cũng cần đa dạng hoá các phương án huy động vốn có thể huy động vốn tự có hoặc vay nhà nước, các tổ chức tại chính nhưng cũng có thể huy động từ người lao động trong công ty và phương án sử dụng vốn như để đầu tư mua máy móc thiết bị hoặc chuyển giao công nghệ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN