TAILIEUCHUNG - Tại sao cần quản lý dựa trên sự cam kết?

Sự cam kết là điều tối quan trọng cho thành công trong kinh doanh, nhưng nhiều người đã thất bại trong việc thực hành điều này. Vậy làm cách nào để tạo ra sự cam kết hiệu quả? Quản lý dựa trên sự cam kết đặc biệt quan trọng, vì việc quản lý ngày nay tập trung nhiều vào việc kinh doanh cốt lõi và tận dụng các hoạt động từ bên ngoài. Nó cũng giúp nhà quản lý tận dụng được lực lượng lãnh đạo có khả năng cao trong nội bộ. Tăng sự hợp tác và phối hợp. Hiện. | Tại sao cần quản lý dựa trên sự cam kết Sự cam kết là điều tối quan trọng cho thành công trong kinh doanh nhưng nhiều người đã thất bại trong việc thực hành điều này. Vậy làm cách nào để tạo ra sự cam kết hiệu quả Quản lý dựa trên sự cam kết đặc biệt quan trọng vì việc quản lý ngày nay tập trung nhiều vào việc kinh doanh cốt lõi và tận dụng các hoạt động từ bên ngoài. Nó cũng giúp nhà quản lý tận dụng được lực lượng lãnh đạo có khả năng cao trong nội bộ. Tăng sự hợp tác và phối hợp. Hiện nay cấp bậc và quyền lực rõ ràng trong công ty khiến mọi người tôn trọng các cam kết của họ. Nhưng sự rạn nứt càng ngày càng rõ ràng trong văn hoá công ty. Các nhà quản trị cố gắng liên kết những cá nhân rời rạc không có cùng mục tiêu. Những cam kết tốt có thể xoá bớt hố sâu giữa các cá nhân này những cuộc đối thoại cho phép những người có nền tảng khác nhau có thể đạt được đồng thuận. Tăng khả năng ứng biến. Tuy các công ty lớn có thể làm tốt những công việc đều đặn khối lượng lớn nhưng cũng quá trình đó sẽ ngăn cản công ty xâm nhập vào thị trường mới và tạo ra các giá trị mới. Tiêu chuẩn hoá hạn chế độ mềm dẻo ứng biến của công ty. Quản lý dựa trên cam kết có thể giúp tổ chức hoạt động nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Mỗi cá nhân theo cam kết tự nguyện sẽ tìm ra cách làm việc phù hợp với tình huống và thông tin đồng thời cả bộ máy kinh doanh sẽ bớt cồng kềnh. Tăng sự tham gia của nhân viên. Khi tổ chức tạo ra cảm giác liên kết cộng đồng nhân viên - mọi người sẽ coi nhiệm vụ của toàn công ty là một phần của họ và họ hành động như một chủ doanh nghiệp trong tổ chức. Họ sẽ tìm kiếm các cơ hội thiết lập các nguồn lực để nắm bắt cơ hội và điều chỉnh để thành công. Những cuộc đối thoại đi đến giao kèo Một lời hứa là một cam kết rằng người cam hết sẽ thoả mãn những mong muốn của người kia. Một cam kết phải có một mạng lưới các cam kết giữa các đồng nghiệp cấp dưới đối tác nhà bán buôn và nhiều người khác. Mọi người thường coi các cam kết là những giao kèo có ý nghĩa pháp lý nhưng trên thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN