TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bộ phận quản lý chất lượng kiểm tra các tính chất giấy máy giấy

Các tính chất của giấy lớp sóng; cường độ nén vòng, tỉ số nén vòng; cường độ tách lớp; độ kháng nước; kiểm tra lượng bôi gia keo; kiểm tra tinh bột; kiểm tra nồng độ bột giấy; kiểm tra thời gian thoát nước. | Bài giảng Bộ phận quản lý chất lượng kiểm tra các tính chất giấy máy giấy BỘ PHẬN QUẢN Lý CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA CÁC TÍNH CHẤT GIẤY MÁY GIẤY Mr. Thắng Mục lục tính chất của giấy lớp sóng 1. Định lượng (g/m2) 2. Độ ẩm (%) 3. Cường độ nén vòng, tỉ số nén vòng 4. Cường độ tách lớp 5. Độ kháng nước 6. Kiểm tra lượng bôi gia keo 7. Độ thoát nước 8. pH 9. Độ dẫn điện 10. Đo độ nhớt 11. Kiểm tra tinh bột 12. Kiểm tra nồng độ bột giấy 13. Kiểm tra độ bảo lưu 14. Kiểm tra thời gian thoát nước tính chất của giấy lớp sóng 1. Định lượng TAPPI T410 2. Độ ẩm TAPPI T412 3. Cường độ nén vòng,tỉ số nén vòng TAPPI T822 4. Độ kháng nước TAPPI T433 5. Cường độ tách lớp TAPPI T569 6. Độ dày TAPPI T411 Company Name 1. Định lượng (g/m2) Định nghĩa: Định lượng là tỉ lệ của khối lượng huyền phù bột giấy trên 1m2 diện tích. Thiết bị: • Cân điện tử • Tấm cắt mẫu (kích thước 20cm*25cm) • Dao cắt mẫu Tấm cắt mẫu Cân điện tử 1. Định lượng Cách tiến hành: Công thức tính Định lượng = (trọng lượng cân/ (số trang*25*20))*10000 2. Độ ẩm (%) Định nghĩa: Độ ẩm biểu thị cho tỷ lệ nước chứa trong cuộn (mẫu) giấy thành phẩm Thiết bị • Tủ sấy • Cân phân tích Cân phân tích Tủ sấy 2. Độ ẩm (%) Cách tiến hành Đ Công thức tính Độ ẩm = ((trọng lượng trước sấy - trọng lượng sau sấy)/ trọng lượng trước sấy)*100 2. Độ ẩm (%) Ngoài ra hiện trường còn kiểm soát trên màn hình DCS 3. Cường độ nén vòng, tỉ số nén vòng Định nghĩa: Lực nén lớn nhất trên một đơn vị chiều dài mà một mẫu thử hẹp khi bị uốn cong thành hình trụ (vòng tròn) có thể chịu được trên cạnh của mẫu mà không bị nén xuống dưới các điều kiện xác định. Cường độ nén vòng có ý nghĩa trong quá trình sản xuất hộp giấy carton. Nó cho ta biết mức độ chịu lực các hộp giấy chồng lên nhau. Cách tiến hành : Sau khi xếp giấy, lấy 10 tờ lẻ (1, 3, 5, 19) đem đi tiến hành đo Lựa chọn đĩa đo phù hợp cho mỗi loại giấy . 3. Cường độ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.