TAILIEUCHUNG - Ác báo ghê hồn- phần 3

Rồi tức thời bảo Van-thạch vô trong nhà dò xem. Mụ thấy chàng trở vô, chân tay run rẩy, tim nhảy thùm thụp, kêu gọi thị nữ đỡ mình, toan quỳ xuống lạy lục. Chàng ngăn lại mới thôi . Trở ra thuật chuyện cho Mã hay . Hai cha con thấy gia đình thay đổi như vậy, đều lấy làm vui mừng. Mã muốn đi, cha con cùng năn nỉ lưu lại, nhưng Mã cố từ: | Ác báo ghê hồn Rồi tức thời bảo Van-thạch vô trong nhà dò xem. Mụ thấy chàng trở vô chân tay run rẩy tim nhảy thùm thụp kêu gọi thị nữ đỡ mình toan quỳ xuống lạy lục. Chàng ngăn lại mới thôi . Trở ra thuật chuyện cho Mã hay . Hai cha con thấy gia đình thay đổi như vậy đều lấy làm vui mừng. Mã muốn đi cha con cùng năn nỉ lưu lại nhưng Mã cố từ - Vừa rồi tôi có việc phải đi Đông hải cho nên tiện đường ghé thăm. Giờ tôi phải đi để bận trở về lại cùng hội hợp Liền hôm đó Mã lên đường. Hơn một tháng mụ mới bình phục thờ phượng ông chồng hết sức tử tế hẳn hoi . Nhưng dần dà thấy chồng chẳng có tài nghệ gì đáng sợ thế rồi lần hồi đâm ra dễ ngươi lờn mặt kế đến chế diễu rồi tới mắng chửi . Không bao lâu thói cũ lại hiện xuất nguyên hình. Ông cụ không chịu thấu dang đêm bỏ nhà trốn đi Hà nam nhập tịch đạo sĩ . Vạn-thạch biết vậy nhưng chẳng dám đi tìm cha về Cách trên một năm Mã đến trông thấy tình cảnh mà chán trách móc Vạn-thạch tận từ rồi gọi Hỷ nhi ra ẵm ngồi trên mình lừa gia roi đi thẳng. Từ đó người làng đều khinh Vạn-thạch chẳng ai thèm chơi với . Chàng lên tỉnh thi khảo khóa văn bài dở quá nên bị đánh rớt và bôi tên trong sổ sĩ tử tỉnh nhà Bốn năm năm sau nhà chàng phát cháy tất cả của cải nhà cửa đều hóa ra tro bụi lại cháy lan cả hàng xóm. Người làng chung đơn lên quận thưa kiện chàn gbị xử phạt tiền rất nặng. Gia sản còn sót lại chút nào dần dà tiêu sạch tới nước không có túp lều mà ở . Mấy làng quanh miền bảo nhau không cho Vạn-thạch ở đậu không cho thuê nhà . Anh em Doãn thị bên vợ cũng giận những việc thất đức mụ làm bấy lâu cho nên cự tuyệt không chứa cũng không giúp đỡ gì hết. Vạn-thạch bí lối cùng đường đem bán nàng hầu cho một nhà giàu sang rồi dắt vợ xuống ghe đi Hà nam. Đến lúc tiền ăn đường sạch trơn mụ không chịu theo nữa một hai kiếm chuyện để tự do đi lấy chồng khác. Vừa gặp dịp một người làm nghề mổ heo mới góa vợ bỏ ra ba trăm quan tiền mua mụ đem đi . Chàng bơ vơ một thân ăn xin khắp xóm này làng kia lần mò đến xin trước cửa một nhà quan bị tên .