TAILIEUCHUNG - Những từ dễ gây nhầm lẫn

Những từ dễ gây nhầm lẫn Đó là những từ rất dễ gây nhầm lẫn về cách viết, ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm: · angel (N) = thiên thần · angle (N) = góc (trong hình học) · cite (V) = trích dẫn · site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng). · sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng | Những từ dễ gây nhầm lẫn Đó là những từ rất dễ gây nhầm lẫn về cách viết ngữ nghĩa chính tả hoặc phát âm angel N thiên thần angle N góc trong hình học cite V trích dẫn site N địa điểm khu đất để xây dựng . sight N khe ngắm tầm ngắm V quang cảnh cảnh tượng V quan sát nhìn thấy dessert N món tráng miệng desert N sa mạc desert V bỏ bỏ mặc đào ngũ later ADV sau đó rồi thì thường dùng với động từ thời tương lai latter ADJ cái thứ 2 người thứ 2 cái sau người sau. former cái principal N hiệu trưởng trường phổ thông Adj chính chủ yếu. principle N nguyên tắc luật lệ affect V tác động đến effect N ảnh hưởng hiệu quả V thực hiện đem lại already Adv đã all ready tất cả đã sẵn sàng. among prep trong số dùng cho 3 người 3 vật trở lên chỉ dùng cho 2 người vật Lưu ý cũng còn được dùng để chỉ vị trí chính xác của một quốc gia nằm giữa những quốc gia khác cho dù là 2 Vietnam lies between China Laos and Cambodia. Between còn được dùng cho các quãng cách giữa các vật và các giới hạn về mặt thời gian. Difference between not among What are the differences between crows rooks and jackdaws. Between each noun -and the next more formal We need 2 meters .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN