TAILIEUCHUNG - Ebook Hướng dẫn thực tập về khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực vườn quốc gia Ba Vì: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn thực tập về khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực vườn quốc gia Ba Vì" cung cấp cho người đọc các bài hướng dẫn thực địa theo các tuyến lộ trình. nội dung chi tiết. | Chương 2 CÁC BÀI HƯỚNG DẪN THỰC ĐỊA THEO CÁC TUYẾN LỘ TR1NH Bài 1. Lộ trinh từ Trung tâm Tài nguyên và Sinh thái Môi trường ĐHQGHN đến đỉnh Ba Vì Yêu cầu Nội dung Trong quá trình thực địa yêu cầu giáo viên hitớng dẫn giói thiệu cho sinh viên về Địa tầng khu vực Tài nguyên khoáng sản sunphua tại cốt 400 Thảm thực vật tự nhiên tái sinh và rừng trồng Cấu trúc địa chất khu vực Da dạng sinh học của Vườn Quốc gia Sự thay đổi khí hậu và thời tiết theo độ cao Sự thay đổi cấu trúc và hệ sinh thái rừng tự nhiên theo độ cao Thời gian Khảo sát 1 ngày. Sinh viên lên cốt 400 bằng các phương tiện ô tô hoặc đi bộ vừa đi vừa dừng lại khảo sát. 117 Từ cốt 400 sinh viên di lên cốt 1000 bằng ô tô con hoạc di bộ theo từng nhóm nhỏ. Điêu kiện thực hiện và trang thiết bị Phương tiện đi lại Các phương tiện ô tô lên được cốt 400 m và ô tô con lên được cốt 1000 m. Sinh viên trang bị gọn nhẹ mặc đủ ấm theo thời tiết đi giầy thể thao. Toàn đoàn tổ chức ăn trưa trên cốt 1000 m. Sổ sách ghi chép máy ảnh hoặc camera nếu có thiết bị định vị vệ tinh GPS . Các điểm và nội dung khảo sát bắt buộc Điểm lộ 1. Điểm khoáng sản sunphua ở cốt 260 Tại đây giáo viên hướng dẫn giới thiệu thành phần khoáng vật của điểm khoáng sản sunphua chứa Cu Au và tác dộng môi trường của việc khai thác khoáng sản sunphua. Nội dung giới thiệu điểm sunphua da kim xem mục . Điểm lộ 2. Vườn ươm cây của Vườn Quốc gia Tại dây giáo viên hướng dẫn giới thiệu rừng tái sinh rừng trồng và việc ươm trồng các loài cây quý hiếm. Điểm lộ 3. Vết lộ cạnh bến ô tô trên đường vào khu vườn ươm cây của Vườn Quốc gia Ba Vì trên cốt 400 Tại dây giáo viên hướng dẫn giối thiệu về đá và địa tầng của toàn bộ khu vực giới thiệu với sinh viên cấu tạo phán phiến của dá bazan Ba Vì và giới thiệu kiểu rừng tự nhiên dặc trưng 0 cốt 700. cũng như sự thay đổi kiểu rừng tự nhiên từ cốt 400 trỏ lên. 118 Điểm lộ 4. Đỉnh Ngọc Hoa Tại đây giáo viên hướng dẫn giới thiệu về Câu trúc địa chất và tân kiến tạo khu vực Vườn Quốc gia Thành phần và sự định hướng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.