TAILIEUCHUNG - Ebook Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng - NXB Y Học

Để đáp ứng nhu cầu về học tập, cụ thể là cách đọc và hiểu được các điện tim trong thực hành lâm sàng, Bộ Môn Nội - Đại học Y Dược Tp. HCM đã biên soạn và cho xuất bản cuốn sách "Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng" nhằm giúp cho các đối tượng đại học Y4, Y6 và bác sĩ nội tổng quát với các tiêu chuẩn chẩn đoán và hình ảnh nhằm tạo điều kiện giúp người đọc nắm bắt vấn đề dễ dàng hơn. để nắm chi tiết nội dung. | iíí lí I 1 Chủ biên . Đặng Vạn Phước . Châu Ngọc Hoa THƯ VIỆN EBOOK Y HỌC http Ban biên soạn . Đặng Vạn Phước Chủ nhiệm Bộ môn Nộị - ĐHYD . Châu Ngọc Hoa Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nộ ị - ĐHYD . Võ Thành Nhân Giảng viên Bộ môn Nội - DHYD . Trương Quang Bình Giảng viên Bộ môn Nội - DHYD . Lê Quan Mình Giảng viên Bộ môn Nội - DHYD ThS. Tạ Thị Thanh viên Bộ môn Nội - ĐHYD ThS. Nguyễn Xuân Tuấn viên Bộ môn Nội - DHYD ThS. Đoàn Thái .Bác sĩ bệnh viện Việt - Pháp ThS. Nguyên Hữu Khoa viên Bộ môn Nội - ĐHYD ThS. Lê Hoài Nam. ThS. Trương Phi Hùng. BS. CKI. Trần Hòa. ThS. Vũ Hoàng Vũ. BS. CKI. Nguyễn Đức Khánh. Giảng viên Bộ môn Nội - ĐHYD Giảng viên Bộ môn Nội - ĐHYD Giảng viên Bộ môn Nội - ĐHYD Giảng viên Bộ môn Nội - DHYD Giảng viên Bộ môn Nội - ĐHYD Đan biên tập . Châu Ngọc Hoa . Nguyễn Thành Tâm Giảng viên Bộ môn Nội - ĐHYD Nguyên cán bộ giảng Bộ môn Nội LỜI NÓI ĐẦU Dù hiện nay nhiều tài liệu có thể tham khảo được qua mạng Internet tạp chí và sách nước ngoài sách giáo khoa vẫn là tư liệu kinh điển giúp người đọc có thể tham khảo nhanh chóng và thuận lợi. Để đáp ứng nhu cầu vể học tập cụ thể là cách đọc và hiểu được các điện tim trong thực hành lâm sàng Bộ Môn Nội - Đại học Y Dược Tp. HCM đã biên soạn và cho xuất bản sách lần này chủ yếu dành cho các đối tượng đại học Y4 Y6 và bác sĩ nội tổng quát với các tiêu chuẩn chẩn đoán và hình ảnh nhằm tạo điểu kiện giúp người đọc nắm bắt vấn để dễ dàng hơn. Những sai sót là khó tránh khỏi với lần xuất bản đẩu tiên. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả. Bộ Môn Nội Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh MỤC LỤC Chương 1 Trang Phép ghi điện Chương 2 Lớn nhĩ và lớn Chương 3 Điện tâm đổ trong nhồi máu cơ Chương 4 Điện tâm đồ trong bệnh mạch vành Chương 5 Nhịp chậm và blốc dẫn truyền nhĩ Chương 6 Ngoại tâm thu .101 Chương 7 Nhịp nhanh trên Chương 8 Nhịp nhanh Chương 9 Ngưng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.